KM และ UKM ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง....(2)

paew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก่อนมี UKM เป็นอย่างไร (before) และหลังจากได้เข้าร่วมประชุม UKM (after) แล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

เกรงว่าจะยาวไปจึงแบ่งออกเป็น 2 ตอนค่ะ.....จากเรื่องเล่าการพัฒนาต่อยอดงานของสมาชิกกลุ่ม ได้สุมศรีษะกับ อ.หนิง แห่ง มมส โดยการสะกิดกันออกจากห้องประชุม มานั่งสรุปก่อนขึ้นเวที และมี อ.จุฑารัตน์ นศ.ป.เอก มาร่วมแจม      

การเล่าเรื่องของสมาชิกกลุ่ม ผู้จัดได้กำหนดว่าเป็นการติดตามผลต่อยอด ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจึงพยายามระลึก ว่าก่อนมี UKM เป็นอย่างไร (before) และหลังจากได้เข้าร่วมประชุม UKM (after) แล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่งข้อสรุปจากเรื่องที่เล่าทั้งหมดมี  5 ประเด็น ดังนี้

1.     Tools การใช้เครื่องมือของ KM

ได้มีการนำเครื่องมือ เช่น Story telling และ CoPs มาใช้ โดยการรวมกลุ่มคนทำงานลักษณะเดียวกัน เกิดเป็นเครือข่ายของคนที่สนใจ และทำงานในเรื่องเดียวกัน เช่น กลุ่มคนทำงานด้านคลังและพัสดุ กลุ่มเลขานุการ กลุ่มกิจการนิสิต/นักศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนำเรื่องที่เป็นความสำเร็จมาพัฒนาต่อยอด และนำเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาด ล้มเหลวมาเป็นโจทย์เพื่อช่วยแก้ปัญหา และเป็นบทเรียนในการทำงาน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวซ้ำ

2.     Paradigm กระบวนทัศน์ แนวคิด

ได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่แต่เดิม ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำงาน มาเป็นพูดคุยแลกเปลี่ยน และช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยกันทำงาน ช่วยกันพัฒนา ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม เช่น CoP ด้านการคลังและพัสดุ ได้รับรู้เรื่อง E-banking จากการเข้าร่วมประชุมที่ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพ จึงได้นำวิธีการนี้มาพัฒนาให้เกิด E-banking ที่ มข ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.     Network การเกิดเครือข่าย

ทำให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มคนวงการเดียวกัน ที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกัน เมื่อเป็นเครือข่าย ได้มีการพบปะพูดคุยจากการประชุม ( F2F) เชื่อมโยงไปเกิดการพบปะพูดคุยบนเวทีเสมือน B2B (Gotoknow_Blog) รวมไปถึง M2M ทำให้เกิดความเข้าใจ ความปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งการพบปะในลักษณะนี้ ทำให้เกิด Show & Share ทั้งในเรื่องงาน เรื่องชีวิต ก่อให้เกิด มิตรภาพ เป็นกัลยาณมิตร มีความไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น เครือข่ายที่เกิดขึ้นในเวทีเสมือน B2B เมื่อมาพบ F2F ก็จะเกิดเป็นความสนิทสนมอย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะ ลปรร กันได้อย่างไว้เนื้อเชื่อใจ

4.     Love ความรักและกำลังใจ

เครื่องมือที่ใช้สำหรับ KM เช่น Story Telling ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน ทำให้เกิดความรักความเข้าใจในงาน ในเพื่อนร่วมงาน องค์กร สังคม ประเทศชาติ โลก

5.     Intellectual Capital  ทุนทางปัญญา และสังคม

จากการ ลปรร ทั้งในการประชุม UKM และในหน่วยงาน จะทำให้ได้รับรู้   I ( Information ข้อมูล) เกิดการนำ I ไปเป็นแนวคิดหรือพัฒนาใช้ จะทำให้เกิดหรือพัฒนาเป็น K (Knowledge องค์ความรู้) ในตัวบุคคล หน่วยงาน และองค์กร ก่อให้เกิดทุนทางปัญญา และสังคมจนกระทั่งเกิด Sensing ได้

จากทั้ง 5 ประเด็น สรุปได้ว่า UKM เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา การใช้ KM เพื่อพัฒนาบุคคล พัฒนาองค์กร ให้สามารถก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paew's Blog ลปรรความเห็น (26)

สรุปข้อมูลจากเรื่องที่เล่าทั้งหมดมาเป็น 5 ประเด็นค่ะ ^__*

(อย่าลืมลบความคิดเห็นนี้ออกด้วยนะคะ /พิสูจน์อักษรค่ะ )

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ...ถึงหาดใหญ่แล้วค่ะ...ขอบคุณสำหรับการดูแลนะคะ.....ว่าจะเก็บรายละเอียดมาเขียนเชียว..
 • CoPs แบบพหุพจน์หรือเปล่าค่ะ อาจารย์paew ขา
 • อิอิ M2M มาจาก mobile 2 mobile ค่ะ อย่านึกไปไกลนะคะ  โทรศัพท์คุย ลปรร.กันค่ะ
 • เย้เย้ ดีใจจังกัลยาณมิตรแดนไกล  เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้ว  ^__*
 • อย่าลืมที่บอกว่า จะทำก่อนพี่สมพร 5 วันนะคะ  อิอิ เผื่อหนิงในวันที่ 7 ด้วยค่ะ
 • ส่วนของฝากไม่ต้องห่วงนะคะ  ถ้าเจ้าตัวไม่ติดต่อรับ  หนิงจะยึดค่ะ 555
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณฝ่ายพิสูจน์ตัวอักษรค่ะ....เห็นมั้ย ที่พี่บอกว่าเยี่ยมนะ.....ถูกใช่มั้ยล้า...
เขียนเมื่อ 
หวัดดีค่ะคุณเมตตา.....ดีใจจังที่การเดินทางเรียบร้อย....ก่อนกลับไปซื้อของฝาก...ขนเครื่องบินไหวมั้ยค่ะ ไม่ได้ไปช่วยหิ้วเลยค่ะ..ขอโทษนะค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ถึงมหาวิทยาลัยแล้วครับ
 • มาขอบคุณครับผมขอไปทำงานก่อนครับ

แหะๆ ได้เจ้ดันที่ดีค่า...หนิงท่องตามบทค่ะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ อ.Paew

 • ได้เห็นผลงานก็ชื่นใจค่ะ
 • เห็นด้วยกับการสร้างสัมพันธภาพในblog.ก่อนเป็นฐาน..เมื่อพบกันก็สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เลยค่ะ....เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

 • ดีใจค่ะ ที่ อ.ขจิต เดินทางกลับด้วยความเรียบร้อย
 • ทำงานเสร็จแล้วแวบมาหน่อยนะค่ะ
เขียนเมื่อ 
คุณหนิงค่ะ...พี่ทำอาชีพเสริม...เจ้ดัน...พอจะรุ่งมั้ยค่ะ...ยิ้ม ยิ้ม
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณพี่ติ๋วมากค่ะ....เรื่องอย่างนี้ต้องคนที่มีประสบการณ์ จะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากค่ะ....เพื่อนๆชาว blog และเราเข้าใจถึงความคุ้นเคย กัลยาณมิตร ผ่าน blog เมื่อ F2F เราไม่มีช่องว่างเหลือไว้เลย แม้กระทั่งอายุก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะ...........

เรียน คุณ paew

       ฝากขอบคุณสำหรับการดูแล ชาว ม.อ. นะคะ และความสุขที่เผื่อแผ่มายังคนที่ไม่ได้ไปด้วย

       ขอบคุณสำหรับเกร็ดดี ๆ ที่สรุปนะคะ เห็นป่าว ถึงไม่ได้ไป ก็ตามติดความรู้ได้

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาแล้วครับ
 • เรียนพ่อครูบาแล้วว่าคณะอาจารย์จะไปเยี่ยมในวันเสาร์ครับ
เขียนเมื่อ 
 • ครูบาท่านบอกว่า
 • P
  ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เมื่อ อ. 11 ก.พ. 2550 @ 09:54 (160277)

  เอาไงดี ให้ท่านแวะเม้กดำก่อน แล้วแวะเข้ามาที่ด้วยกัน จะตุ๋นไก่ดำใส่พระกระโดดกำแพงแรงฤทธิ์ ให้ชิมจนพุงป่อง

 • โอโห น่ากินจัง

 • กลุ่มอาจารย์คงเดินทางกลับไม่ได้

 • คิดดูนะครับ พระยังโดดกำแพง

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ อ.ขจิต มากค่ะ....งั้นกำหนดการก็เป็นว่าไปพบ อ.ขจิต แล้วจึงไปพบท่านครูบาที่สวนป่าตอนเที่ยงเพื่อไปทานตุ๋นไก่ดำใส่พระกระโดกำแพง ด้วยกันใช่มั้ยค่ะ.......ฝากเรียนขอบพระคุณท่านครูบาด้วยนะค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณรัตติยาเช่นกันค่ะ...ชาว มอ (คุณเมตตา) ที่มาน่ารักมากค่ะ เนื้อแน่นอบอุ่น (ได้สัมผัสแล้วค่ะ).......ความรู้ติดตามได้ แม้ไม่ได้มา แต่ตัวและหัวใจ ต้องมาสัมผัสเอง นะค่ะ.....ยิ้ม ยิ้ม
เขียนเมื่อ 

มาทำงานหรือคะอาจารย์แป๋ว

น้องก็มาทำสรุป PORTFOLIO ที่ทำงานค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ได้ครับ
 • ว่าแต่ว่าวันนี้วันหยุดอาจารย์และคุณน้องมาทำงานทั้งสองคนเลยหรือครับ
เขียนเมื่อ 
กำลังว่าจะทำงานค่ะน้อง แต่ติดอยู่ตรงนี้ ...จะทำสรุปประเมิน 48 ให้เสร็จค่ะ....แต่ไปทานข้าวเที่ยงกันก่อนเน๊าะ.....
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

 • ค่ะงั้นตาม schedule เลยค่ะ
 • ก็คนขยัน....เหมือน อ.ขจิต ค่ะ....อิอิอิ
 • แต่จะแวบไปทานข้าวก่อนนะค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
 • เต็มอิ่มกับ 5 ประเด็นมากครับ
 • เพราะเป็นประเด็นที่สังเคราะห์จากปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการความรู้
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณแผ่นดินค่ะ...หากมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะค่ะ.....
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ Panda ค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#story#telling#kku#ukm9

หมายเลขบันทึก

77667

เขียน

10 Feb 2007 @ 19:35
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 26, อ่าน: คลิก