งดทานยาเบาหวานแล้วมาใช้สมุนไพรได้หรือไม่

◘ ไม่ควรงดทานยาเบาหวานที่ใช้เป็นประจำ เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้าวเคียงรุนแรงได้

◘ ในกรณีที่อยากใช้สมุนไพรร่วมด้วย ควรศึกษาข้อมูลใหชัดเจนโดยเฉพาะด้านความเป็นพิษ อาจสอบถามจากเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้

◘ ควรแจ้งให้ผู้ให้การรักษาหรือเภสัชกรว่าใช้ยาสมุนไพรอะไรอยู่ ใช้อย่างไร ถ้าเป็นไปได้ควรนำตัวอย่างยาสมุนไพรที่ใช้อยู่มาให้ดูด้วยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดูแลรักษาและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวสมุนไพรเองหรือสารที่ใส่ผสมมากับสมุนไพร เช่น สเตียร์รอยด์หรือยาแผนปัจจุบันอื่น