วันนี้ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช เป็นผู้เปิดการประชุมโดยพูดเรื่อง KM สู่มหาวิทยาลัย มีประเด็นหลักเรื่องดังนี้คือ มีการใช้KM เพื่อพัฒนาระบบ&วิธีจัดการงานวิจัย การใช้ KM เพื่อบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

1.              ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัย

2.              ใช้พัฒนาวิธีจัดการงานวิจัยในระดับต่างๆ

3.              ใช้เป็นเครื่องมือวิจัย

4.              มหาวิทยาลัยวิจัย

5.              ใช้ในการจัดการระดับประเทศ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยวิจัย    

หัวข้อสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ /หน่วยงาน

  ·       วิธีกำหนดจุดเน้น( Focus)

·       วิธีสร้างความสำเร็จจากการมีจุดเน้นร่วมกัน ·       ตั้งโจทย์วิจัยอย่างไร

·       ดำเนินการวิจัยอย่างไร จึงบรรลุความสำเร็จ

·       มีวิธีการนำไปตีพิมพ์ใน high impact journal อย่างไร 

ดูบรรยายการประชุมกลุ่มย่อยนะครับ

<p>         </p><p>  วันนี้ได้ความรู้ จากการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านคุณหมอสมบูรณ์ เทียนทอง   ท่านอาจารย์ Beeman ท่านอาจารย์ไร้กรอบ ได้คุยกับคุณอุบลจาก มข.หน่อยเดียวนอกจากนี้ยังได้ประเด็น หลายๆประเด็นที่อยากเล่าให้ฟังต่อไป….  </p><p> มาดูชาวblogger พบกันดีกว่า</p><p>  </p><p></p><p>  จำใครได้บ้างครับ  แต่ที่แน่ๆมีเจ้าของรางวัลสุดคะนึงเดือนมกราคมด้วย โดยที่เจ้าตัวและเพื่อนๆไม่ทราบมาก่อนเลย… .ใครเอย…   </p>