เทคนิคงานวิจัยเชิงคุณภาพ1

วิจัยเชิงคุณภาพ

ในการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายวิธี เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์ การทบทวนวรรณกรรมและสิ่งบันทึก การสนทนากลุ่มวันนี้เรามารู้จักซักหนึ่งวิธีดังนี้

การสังเกตการณ์ ( Observation)                    เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส และกายสัมผัสร้อนเย็น ศึกษาสภาพลักษณะการเกิดขึ้น การเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่สนใจ เพื่อทำความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่อยู่ในบริบทที่ทำการสังเกต จำแนกได้ 5 ประเภท ตามระดับบทบาทของนักวิจัยในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวอย่างบุคคลหรือกล่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สนใจศึกษาในภาคสนาม คือ                          1. แบบไม่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (nonparticipation)                          2. แบบมีส่วนร่วมโดยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Passive participation)                          3. แบบมีส่วนร่วมพอประมาณ (Moderate participation)             4. แบบมีส่วนร่วมโดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Active participation)             5. แบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Complete participation)

 ตอนต่อไปมารู้จักกับวิธีอื่นๆ เอาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์

   นะคะ

                            รุ่งกานต์  ปราชญ์ศรีภูมิ สม.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77651, เขียน: 10 Feb 2007 @ 17:06 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 23:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)