วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปางมาดูงานที่ศูนย์มะเร็งลำปาง

  • นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล...

    ภาพที่ 1: อาจารย์พงษ์นริทร์ให้นักศึกษาลองสวมเสื้อตะกั่ว และชมภาพที่ได้จากเอกซเรย์ชนิดมีจอภาพ (fluoroscopy)

    ภาพที่ 2: นักศึกษาลองขึ้นไปบนเตียงเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

    ภาพที่ 3: นักศึกษายุคนี้ใช้กล้องถ่ายภาพ และกล้องในโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้ทำรายงาน

    ภาพที่ 4: ถ่ายภาพทั้งเครื่องทั้งคน 

    ภาพที่ 5:  ถ่ายภาพกันอีก

    ภาพที่ 6: อาจารย์จินตนาควบคุมการฉายรังสีด้วยเครื่องโคบอลต์-60 ตอนนี้อาจารย์พงษ์นริทร์กลายเป็นนักศึกษาฝึกงาน (กำลังเรียนปริญญาตรีต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

    ภาพที่ 7: นักศึกษาในห้องฉายแสง

 

    ภาพที่ 8: อาจารย์เอกอธิบายหน้ากากที่ใช้สวมเวลาฉายแสงส่วนใบหน้า-ลำคอ

 

    ภาพที่ 9: นักศึกษาในห้องฉายแสงด้วยเครื่องเร่งอนุภาค (linear accelerator)

 

    ภาพที่ 10: เครื่องใส่แร่ซีเซียม-137 เสีย ช่างจากบริษัทถอดออกซ่อมพอดี

    ภาพที่ 11: นักศึกษาในห้องใส่แร่

    ภาพที่ 12: อาจารย์หนุ่ย นักเทคนิคการแพทย์กำลังควบคุมการตรวจเลือด

    ภาพที่ 13: นักศึกษาที่ต้องการบริจาคเลือดกรอกแบบสอบถาม... เตรียมบริจาคเลือดกัน ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านครับ...

    ข่าวประกาศ:

  • ถ้าไม่มีความผิดพลาดทางเทคนิค...
  • ผู้เขียนจะเดินทางไปทำบุญที่ศรีลังกา วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2550...
  • ช่วงเวลาดังกล่าวคงไม่มีโอกาสแวะมาแลกเปลี่ยน หรือตอบคำถามท่านผู้อ่านครับ

    ขอขอบคุณ:

  • คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง. 7 กุมภาพันธ์ 2550.