การเตรียมพร้อมรับภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบบรหารคงคลังเวช๓ณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยฉุกเฉิกทางสาธารณสุข (PHER)กองแผนต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดตั้งทีมโดย

1.จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการพํฒนาทีมช่วยเหลือฉุกเฉิก

2จัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อม

3พํฒนาองค์ความรู้ด้านlogistic

4.พัฒนาทีมและข่ายเครือข่ายเพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไข

5.ทำแผนตอบโต้แก้ไขช่วยเหลือหรือแก้ไข้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ

6.ติดตามประเมินผล

8มีแผนรองรับ

กรมได้งบมา35 ล้าน  ที่ประชุมสรุปจะมีการอบรมผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแผน  จัดทำคู่มือการรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นไข้หวัดนกระบาดหรือกลายพันธ์    เวชภัณฑ์ควรมีอะไร ใครรับผิดชอบ ต่างจังหวัดควรทำอย่างไร  ประธานจะประชุมกันอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันบำราศนราดูร

คำสำคัญ (Tags)#การเตรียมพร้อมรับภัยฉุกเฉิน

หมายเลขบันทึก: 77655, เขียน: 10 Feb 2007 @ 17:41 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 06:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณที่แจ้งข่าวให้ทราบค่ะ   บำราศน่าจะเป็นแบบอย่างตามบทบาทของกรมและสถาบันค่ะ