มาเตรียมรับสิ่งดีๆ  กันดีกว่านะค่ะ

เรียนเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว  เปิด gotoknow อ่านเรืองราวของเพื่อน ๆ เราดีกว่านะคะ

คงไม่มีใครปฏิเสธว่ามาเรียนครั้งนี้จะไม่มีความเครียด  จริงไหมค่ะ

               ความเครียดเป็นเรื่องของจิตใจที่เกิดจากความตื่นกลัวเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ใดหรือเหตุการร์อย่งหนึ่งที่เกิดจาก   ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นชีวิต  ซึ่งสาเหตุส่วนหญ่มาจากตัวบุคคลเอง

               ความเครียดหากมีอยู่ในระดับต่ำๆ จะช่วยผลักดันให้เกิดความพยายามในการแก้ปัญหา

              คนที่ไม่มีความเครียด จะขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา  เฉื่อยชา

             แต่ถ้าหากมีความเครียดอยู่มากและคงอยู่เป็นเวลานาน  จะมีผลเสียต่อสุขภาพกาย  สุขภาพจิต พฤติกรรม  ครอบครัว การทำงานและสังคม

             วิธีการจัดการกับความเครียดมีหลากหลายวิธี  เช่น การปรับเปลี่ยนความคิด การฝึกการหายใจ  การนวดคลายเครียด เป็นต้น

             แต่วิธีที่ดีที่สุด  คือ ต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดนั้น ๆ

             ทีนี้ ลองหลับตาแล้วหายใจเข้า-หายใจออก ยาวๆๆ ลึกๆๆ ดูนะคะ  เราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะ

              เอ้า...............พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

สุภาโชค