เมื่อวานผมเขียนบันทึกเรื่อง Page view ตามความเข้าใจของ beeman และท่านอาจารย์จันทวรรณ เขียนบันทึกเรื่อง การแสดงการนับจำนวนการอ่าน (counter)

   ผมเขียนในเรื่องที่ยังไม่รู้...แต่ผมก็ได้เฝ้าติดตามผลงานการเปลี่ยนแปลงวิธีเก็บสถิติ "จำนวนครั้ง" ของการอ่าน..และสงสัยว่า..ข้อมูลเดิมจะกลับมาหรือไม่..

   โดยผมพุ่งเป้าไปที่บันทึกหนึ่งของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ซึ่งผมเข้าใจว่า เป็นบันทึกที่มีคนเข้าไปเยี่ยมชมมากที่สุด ชื่อบันทึกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

   ตอนบ่ายสองของเมื่อวานสถิติของบันทึกนี้ อยู่ที่ประมาณ ๔,๔๓๔ ครั้ง..ซึ่งน้อยกว่าความเป็นจริงอยู่มาก..ผมเข้าใจว่าเจ้าตัว counter ที่ติดไว้คงไปอ่านข้อมูลย้อนหลังใน Data Base ที่เก็บไว้ตลอด ๗ เดือนที่ผ่านมา..และทำนายว่า..ระบบจะทำงานแล้วเสร็จภายใน ๔๐ ชั่วโมง..

   ถึงบัดนี้ระบบทำงานเสร็จแล้ว...กลับไปดูสถิติบันทึกที่มีผู้อ่านเข้ามาเยี่ยมมากที่สุด คือ ๒๒,๘๘๙ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงของเดิมมาก..แสดงว่า ผู้พัฒนาระบบทำได้เยี่ยมยอดมาก..ต้องขอให้กำลังใจมา ณ ที่นี้..

   นอกจากนี้ Page view ยังปรากฏ อีกหลายแห่ง อย่างเช่น พบที่ File, พบที่คำถาม เป็นต้น

   ผมชอบตัวเลขสถิติ จึงขอเอาตัวเลขบันทึกของผมที่มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมเกิน ๒,๐๐๐ ครั้ง มาให้ชมสัก ๒-๓ บันทึกนะครับ

  1. ปัญหาครอบครัว (วัยรุ่น) เกิดจากอะไร? ๕,๐๙๑ ครั้ง
  2. มีภาพจาก "สามก๊ก" มาฝาก ๔,๒๒๕ ครั้ง
  3. ครบ 6 ทวีป แล้วครับ ๒,๗๑๒ ครั้ง

   ตอนค่ำวันนี้ ผมก็สามารถเขียนเรื่องสรุปบันทึกของ beeman ได้แล้วครับ..ขอบคุณครับ

BeeMan

BeeMan