บันทึกไว้สอนตน

1 .  การทำงานในหน้าที่ทั้งจริงแล้ว  คือของขวัญที่ส่งมาช่วยตัวฉันให้ยิ่งพัฒนา

2 .  ในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเป็นไปในวิถีชีวิตตนนั้น  ต้องมีใจพร้อมที่จะรับและสู้อยู่เสมอ

3 .  ในตัวตนคนหนึ่งนั้นจะมี 2 ชั้นคือตัวนอกหมายถึงร่างกายอ้วนหรือผอม  และตัวในคือภาวะความเป็นพ่อ  แม่  พี่  อาจารย์ ฯลฯ   ตัวนอกเพียงแต่พบก็เห็นแต่ตัวในต้องอาศัยปัญญาจึงจะเห็น

 

4 .   การสร้างความดีความเจริญแก่ชีวิตจิตใจคือ  การกำจัดจุดเสียในใจและหาความดีใส่ไว้ในใจ  เรื่องจิตใจก็เหมือนกระจกเงาถ้ามีจุดดำภาพออกมาก็ไม่สวย

5 .  เรื่องความเสีย (ไข่ไก่ ) ที่ไม่เท่ากัน  คือ  ไข่เปื้อนขี้ไก่ด้านนอกสกปรกดูน่าเกลียด  กับเน่าในแต่เปือกดูสวยงามเปรียบเหมือนคนเราได้ทำนองนั้น

6 .  เรื่องมีดเสียที่ไม่เท่ากันคือ  การใช้มีดแล้วไม่ล้างมันก็สกปรก  และการไม่ใช้จนมีดขึ้นสนิมเปรียบเหมือนใจเราเสียภายนอกจากอารมณ์ร้ายของผู้อื่นป้ายสีให้และเสียภายในคือเกิดสนิมในใจทำให้ใจมัวหมองลงไป

7 .  ความอยากของคนเรามี 2 สาเหตุคือ  การปรารภความต้องการของตนเช่น  ต้องการดื่มน้ำเย็นเลยซื้อตู้เย็น  และความปรารภเรื่องมั่งมีของคนอื่นเช่น  เห็นคนมั่งมีตนก็อยากมีมั่ง

8 .  คนเราถ้าท้องมันเสียแล้วจะปกปิดอย่างไรคนอื่นก็รู้จนได้

9 .  เรื่องของคนขี้โกรธนั้นถ้าเป็นการผูกพยาบาท  คือการผูกใจที่จะแก้แค้นแต่ถ้าผูกเวรก็คือการการผูกใจที่จะเป็นคู่ล้างคู่ผลาญ

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi