เล่าสู่กันฟัง

ค่าเสื่อมราคา

วิธีการตีราคาทรัพย์สิน  การตีราคาทรัพย์สินเพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน ที่จะใช้ในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ ตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้างที่กระทรวงการคลังจะได้มีการปรับเปลี่ยนในระยะต่อไป จะดำเนินการได้เมื่อทรัพย์สินนั้นมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเพื่อประโยชน์ในการตีราคาครบถ้วน โดยเฉพาะ วัน เดือน ปี ที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา และราคาทุนของทรัพย์สิน ขั้นตอนการตีราคาทรัพย์สินเป็นดังนี้

1.  ราคาของทรัพย์สินต่อหน่วยหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท

2.  ให้หัวหน้าส่วนราชการกำหนดอายุราชการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาตามจำนวนปีที่คาดว่าจะใช้งานทรัพย์สินนั้นอย่างมีประสิทธิภาพไม่สูงหรือต่ำกว่าตารางอายุราชการใช้งานที่กำหนดไว้ในหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1

3.  พิจารณาราคาทุนและระยะเวลาที่ได้มาของทรัพย์สินที่ได้สำรวจไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้

3.1 กรณีราคาทุนของทรัพย์สินไม่ถึง 30,000 บาท หรือหมดอายุการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว ไม่ต้องตีราคาทรัพย์สินดังกล่าว แต่ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินนั้นในแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินที่กำหนดใหม่แทนทะเบียนคุมครุภัณฑ์เดิม

3.2 กรณีทรัพย์สินมีราคาทุนสูงกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทและยังมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเหลืออยู่ ให้ดำเนินการดังนี้

คำนวณค่าเสื่อมราคา

1)  เสื่อมราคาทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีเส้นตรงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้         

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/ ปี =      ราคาทุนของทรัพย์สิน

                                               อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2) คำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม ดังนี้

ค่าเสื่อมราคาสะสม   = ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / ปี * อายุการใช้งานที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.

4.  พิจารณาราคาสุทธิของทรัพย์สินที่ได้ว่า ต่ำกว่า 30,000 บาทหรือไม่ ถ้าต่ำกว่าทรัพย์สินรายการดังกล่าวไม่ต้องบันทึกเป็นบัญชีทรัพย์สินในระบบบัญชีที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเกณฑ์คงค้าง แต่ต้องบันทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดใหม่แทนรูปแบบเดิม

5.  ทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ต้องตีราคา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช 1

คำสำคัญ (Tags)#เล่าสู่กันฟัง#ค่าเสื่อมราคา

หมายเลขบันทึก: 75454, เขียน: 31 Jan 2007 @ 09:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • ขอบคุณพี่ดาวรุ่งมากค่ะ 
  • บันทึกนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่พัสดุของหลายๆ คณะนะคะ
  • รออ่านบันทึกต่อๆ ไปค่ะ
เขียนเมื่อ 

แนะนำให้ปรับชื่อบันทึกเป็น  วิธีการตีราคาทรัพย์สิน   ค่ะ

สงสัยต้องบอก น้องก้อย (สิริภัสน์) ให้มาเรียนรู้เทคนิคการพิมพ์บันทึกให้สวยงามจากคุณรุ่งซะแล้ว