วันนี้ข้าพเจ้าจะมาเล่าสู่กันฟันการทำ KM  ของสถาบันทันตกรรมให้ฟังนะค่ะ  ว่าตอนนี้สถาบันทันตกรรมของเราได้มารู้จัก KM เป็นระยะเวลา  1  ปี  แล้ว  แต่มีบางกลุ่มงานที่ยังไม่ค่อยรู้ว่า  KM  คืออะไรทั้ง ๆ  ที่เราก็มีการประชาสัมพันธ์หรือบางครั้งเราเชิญวิทยากรมาจัดการความรู้ให้โดยมีการประชุมทั้งองค์กร  ก็มีบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมอีก  ในฐานะที่ตัวข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคณะทำงานของ KM  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการทำ KM ทำแล้วมีความสุข  แต่บางครั้งคณะทำงาน KM บางท่านก็เริ่มกินลูกท้อกันไปหลาย ๆ  ลูก หรือบางท่านกินแทนข้าวเลยนะ  แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน (เป็นบางครั้งบางคราว)  แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าได้สมัครเป็นสมาชิกของ GotoKnow.org  แล้ว  รู้สึกว่าเราคงได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ดี ๆ  และมีประโยชน์ให้กับองค์การของเรา