ช่วงนี้มีข่าวเรื่อง ขู่ เผา /วางระเบิด ตาม โรงเรียน ในเขตอิสานใต้ หนักมาก......ฉันนึกว่า ล้อเล่น   แต่จริง.......

 

          ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนโดนวางเพลิงไป 6 แห่ง  ที่สุรินทร์เช่นกัน   วัดที่ บ้านเขวาฯ ก็โดนวางเพลิง  และ โรงเรียนที่บ้านกระเทียม  ทาง อ.ลำดวน  อำเภอที่อยู่ถัดไปจากเด็กรักป่า ก็โดนไปแล้ว.....

 

          ที่โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง อ.เมือง สุรินทร์  ที่อยู่ใกล้ เด็กรักป่ามากที่สุด หรือทุกที่ ก็ต้องมี ยาม กลางคืนมาเฝ้า

 

         เป็น ชาวบ้าน กลุ่มผู้นำ/แกนนำชาวบ้าน ที่เข้ารับการฝึกหน่วยอาสาป้องกันชาติฝ่ายพลเรือน  ก็ผลัดกันมาเข้าเวรดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน

 วันก่อนก็ ปลัดอำเภอออกตรวจเยี่ยมกลางคืนเพื่อดูว่าที่ไหน ไม่มีการเฝ้า/เข้าเวรบ้าง  ก็ต้องไปรายงานตัว สำหรับหัวหน้าของสถานที่นั้นๆ

 

           เราได้ข่าว ก็ออกไปเยี่ยมเยี่ยน ให้กำลังใจ ที่โรงเรียนใกล้บ้านเรา ในทุกกลางคืน  บางคืนก็เอา ขนมปิ้ป ไปฝาก บางคืนก็กาแฟบ้าง

บางคืนก็เครื่องดื่มบ้าง ….. ให้กำลังใจ คนทำดี