ปัจจุบัน ฉันเป็นผู้ป่วยไตวาย ที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่าย

ไตใหม่ เมื่อ  12 ธันวาคม 2546   ทานยา กดภูมิคุ้มกัน เป็นประจำ

เพื่อให้ ไตใหม่ ได้อยู่กับฉันนานๆ โดยที่ไม่ปฏิเสธกัน

 

         สุขภาพฉันดีขึ้นเป็นลำดับ มีผลข้างเคียงบ้าง แต่ก็ผ่านมาได้

         ฉันไปเยี่ยมที่ หน่วยไตเทียม เป็นบางครั้ง บางคราว  มีแนวคิด

ร่วมกับพี่พยาบาลไตเทียม จะก่อตั้ง ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคไต

เพื่อเป็นเวทีให้กำลังใจกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เล่าทุกข์

สุข ของแต่ละคน และถ้าเราตั้งเป็นกองทุน ก็อาจจะได้ช่วยเหลือ

เพื่อนๆที่ขัดสน

 

            ช่วงที่ก่อนฟอกเลือด และระหว่างฟอกเลือด นับเป็นความทุกข์

สาหัสของฉัน  ทั้งที่ฉัน ไม่มีประกันสังคม ไม่ได้เป็นข้าราชการ  ไม่มี

เงิน......แต่เพื่อนพี่ น้อง ในสังคม ล้วนได้มอบ พลังแห่งการให้กับฉันไว้ 

 

            นับว่า วันนี้ ฉัน ไม่ใช่เป็นคนที่มีเลือดเนื้อแต่เพียงลำพัง แต่ยัง

ประกอบไปด้วย  เลือดเนื้อและ แรงใจของผู้คนที่ฉันรู้จักและไม่รู้จัก

 ผลักดันให้ฉัน ได้ยืนอยู่ ณ ที่นี้  ไม่ว่า ฉันจะยืนในที่มืดขนาดไหน

 ฉันก็รู้สึกได้ว่า  มีมือหลายมือที่พยุงฉันไว้.....