การประเมินทักษะทางภาษา (4)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (3)ส่วนรายละเอียดมีต่อไปนี้ค่ะ

1.  ประเมินเนื้อหาทางภาษาหรือการใช้ภาษา

     - ถ้าต้องการประเมินเนื้อหาย่อยๆ  ที่เป็นองค์ประกอบของประโยค  จะมุ่งวัดที่ไวยากรณ์ คำศัพท์  การออกเสียง 

     - ถ้าต้องการประเมินวิธีการที่นักเรียนนำเอาองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกันในขณะที่ใช้ภาษา  ต้องประเมินการใช้ภาษา 

2. ประเมินสมรรถภาพทางภาษา

     - ถ้าต้องการประเมินการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลตามสถานภาพทางสังคม  จำเป็นต้องประเมินสมรรถภาพทางภาษาศาสตร์  สังคม  และวัฒนธรรม 

     - ถ้าต้องการประเมิน  ความสลวยในการลำดับความทางภาษา  จำเป็นต้องประเมินสมรรถภาพทางการเรียบเรียงถ้อยคำ 

     -  ถ้าต้องการประเมินวิธีการหาจ้อมูล  การแก้ปัญหาในการพูด  จำเป็นต้องประเมินสมรรถภาพทางยุทธศาสตร์การสื่อสาร 

3. ประเมินการเรียนรู้ภาษา 

     - ความสามารถในการใช้พจนานุกรม 

     -  ความสามารถในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก 

     -  รู้จักใช้ภาษาในการถามเพื่อแสวงหาคำตอบ  

4.  ประเมินทักษะการเรียนรู้ทั่วไป 

     -  การทำงานร่วมกันในกลุ่ม 

     -  การรู้จักตนเองว่า  รู้อะไร  และยังจำเป็นต้องเรียนรู้อะไร 

     -  ยุทธศาสตร์ในการหาข้อมูลที่ไม่รู้ 

    -  การปฏิบัติตามคำสั่งในการทดสอบ 

คราวนี้แยกประเภทของการวัดและประเมินได้แล้ว  สบายแล้วนะคะที่จะคิดว่า  งานแบบใด  หรือ  สมรรถภาพของนักเรียนแบบใด  ควรจะจดไว้ในข้อใดของการประเมินค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 75033, เขียน: 29 Jan 2007 @ 06:22 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อ่านบันทึกของตัวเอง.....พบว่า.....การประเมินทางภาษาเป็นเรื่องใหญ่  สำหรับผู้ที่จะทำผลงานทางวิชาการ  โดยเฉพาะ...ประเภท  นวัตกรรม