วันนี้มีกิจกรรมทำงานทั้งวันเลยครับแต่ขอเล่าทีหลังนะครับ ตอนเช้าคุณอุทัยคนเก่งของเราพาไปทั่วมหาชีวาลัยอีสาน ผมเป็นคนที่ชอบทางด้านเกษตร แต่ไม่เอาดีสักอย่าง ทั้งพืชและสัตว์ แต่ชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ มีความสุขกับการเห็นต้นไม้เจริญเติบโต  เขาว่าการสอนหนังสือก็เหมือนการปลูกต้นไม้คือต้องเอาใจใส่ รักษา ดูแล ถ้าจะจริง  มาดูว่าคุณอุทัยพาไปดูอะไรบ้าง  

 

  เจ้า ลูกวัวตัวเชื่องชอบเดินตามและเล่นกับคน

       

    

   นกกระจอกเทศตัวใหญ่อย่าคิดว่าอยู่ที่สวนสัตว์นะครับ  

     

   คุณ อุทัยพาไปดูเจ้าของเสียงที่ดังตอนเช้า เขาคือ ไก่ต๊อกที่อยู่เป็นฝูง    

   

     นี่ ไก่งวงตัวผู้( Turkeys )

                          

ไก่งวงตัวเมีย    

<div align="center">                    </div>

       

</span><p align="justify">   คุณอุทัยบอกว่าที่มหาชีวาลัยอีสานมีสัตว์มากกว่าที่คณะเกษตรบางที่เสียอีก ผมว่าจริง คณะเกษตรบางที่มีเพียง ไก่และหมูเท่านั้น  อย่างมากก็มีวัวอีกไม่มาก  คำถามก็คือเจ้าไก่งวงตัวเมียสองตัวสุดท้ายทำอะไรอยู่ครับ   ใครตอบได้บ้าง</p><p align="justify"></p>