วันนี้ยินดี ยินดีที่มาพบกัน ยินดี ยินดี ยินดี........

        ทั้งยินดีและดีใจที่มีโอกาสได้พบพานกับท่านอาจาย์ขจิต  ฝอยทอง  ที่บ้านครูบาฯ

        ถือว่าเป็นโชคหรือวาสนาดีก็ไม่แน่ใจ  เพราะวันนี้ทั้งนักศึกษา คุณครู นักเรียน ที่เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับภาษาอังกฤษที่มีอาจารย์ขจิตเป็นผู้สอน  มีเกมภาษาอังกฤษให้ลับสมอง

       เป็นการเรียนที่สนุกสนาน ถูกใจวัยรุ่นจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงและนักศึกษาโข่งในมหาชีวาลัยเป็นพิเศษ

       นั่งเรียน นั่งฟัง นั่งยิ้มและนั่งคิดไปด้วย  เวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ไรกลายเป็นใบ้กันทุกที จะหนีครูไปอยู่หลังห้อง

       เอ!  ทำไมสมัยเราเรียนภาษาอังกฤษ ทำไมไม่สนุกและเข้าใจเหมือนในวันนี้

       หรือเป็นเพราะเราสมองไม่ดี

       หรือเพราะครูสมองดีแต่ครูสอนไม่เป็น  เราจึงได้เบื่อได้เซ็งเป็นนักหนา

       หรือเพราะยุคก่อน ครูเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องช่วยสอน ช่วยสร้างกิจกรรมยังไม่มาก

      ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในยุคปัจจุบัน

       เพราะมีสื่อการสอนที่ทันสมัยมากมาย ทั้งห้องแล็ป ห้องชมรม

       เพราะมีครูหลายคนที่ตื่นตัว ตื่นใจ พยายามค้นหาความรู้ที่ทันยุคทันสมัยมาปรับใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน

      ท่านครูท่านใดที่สอนภาษาอังกฤษและคบหากันทางบล็อกรับรองได้ว่าจะได้รับข้อมูลมากมายที่นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้

      ขออย่างเดียวต้องเรียนรู้และทำอย่างจริงจัง จริงใจจึงจะเกิดผล