ครูอ้อยเดินตามรอยพ่อ  หมายถึง  ครูอ้อยยึดรูปแบบการดำเนินชีวิต  การทำงาน  แม้จะไม่ได้เต็มรูปแบบ  แต่ครูอ้อยก็พึงพอใจกับการที่ได้ทำอะไรต่ออะไรตามใจพ่อ  

ครูอ้อยเคยคิดที่จะทำงานเลี้ยงชีพแบบที่ตนเองชอบ  แต่เวลาผ่านเลยไป  ครูอ้อยก็เลือกที่จะเป็นครูตามที่คุณพ่อต้องการ

แต่มาถึงปัจจุบัน  ครูอ้อยก็ได้ทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ  มาอ่านสิคะว่า  ในอดีตที่ผ่านมา  ครูอ้อยชอบ และอยากเป็นอะไร  และในปัจจุบัน  ครูอ้อยชดเชยในสิ่งที่อยากทำนั้น  คืออะไร

 

ครูอ้อยอยากทำงานอิสระ  อยากเป็นนักเขียน  เขียนไปเรื่อยไป  ครูอ้อยเคยทำงานที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง   ฝึกงานและเตรียมการเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้ว  แต่เนื่องจากขัดใจคุณพ่อมาก

ครูอ้อยจึงต้องไปสอบบรรจุเป็นครู  และก็สอบได้ตามที่คุณพ่อต้องการ  คุณพ่อบอกกับครูอ้อยว่า  " ลูกเป็นผู้หญิง  พ่อไม่อยากให้ชีวิตของลูกโลดโผน " 

ตอนนั้นครูอ้อยยังไม่มีประสบการณ์ประกอบการที่ถูกอบรมมาไม่ให้เถียง

ครูอ้อยเป็นครูก็ไม่วางนิสัยโลดโผนอีก  ในหน้าที่ครูมิได้สอนแต่อย่างเดียว  ครูอ้อยก็ได้มาทำงานการเงิน  ซึ่งโลดโผนพอสมควร  ที่จะต้องพูดบ่อยๆว่า " ไม่ให้ใช้เงินผิดประเภท " 

และทำงานในหน้าที่โต้ตอบหนังสือ ที่จะต้องรู้และพิจารณาดำเนินการ  รู้และปฏิบัติตรงไปตรงมา  หรือปฏิบัติให้ตรงตามตัวอักษร 

ครูอ้อยกระโดดออกจากความต้องการของคุณพ่อที่ต้องการให้เป็นครู  ที่สอนแต่เพียงอย่างเดียว 

ไม่ใช่ครูอ้อยละเมิดต่อคำสั่งของพ่อ 

แต่ครูอ้อยละเมิดหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้  ประกอบนิสัยของครูอ้อยเองที่จะสอนอย่างเดียวก็ไม่ได้

ต้องทำอย่างอื่นที่เป็นส่วนประกอบในชีวิตเรื่อยไป..เพราะการเป็นครูนั้น  มิใช่สอนแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว 

ถ้ารู้อย่างนี้ว่า  ชีวิตการเป็นครูก็โลดโผน 

เมื่อในอดีต คุณพ่อคงไม่ขัดใจครูอ้อย  ให้ทำงานในสิ่งที่ครูอ้อยชอบแล้ว...อย่างน้อยก็โลดโผนเหมือนกัน