ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (35)

ความฝันมันอยู่ไกลเสียเหลือเกิน แต่ถ้าเราสามารถทำความฝันให้เป็นจริงด้วยตัวเราเอง ทำไมเราไม่รีบทำ ทำไมเราไม่ขวนขวายที่จะทำ นำไปสูความสำเร็จ อย่ามัวแต่นั่งรอบุญวาสนาเลย เรื่องผลงานทางวิชาการ เราต้องทำเองค่ะ รอวาสนาไม่ได้หรอกค่ะ

ในบันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยได้เขียนบันทึกที่เกี่ยวกับหัวข้อการประเมินเดิม  คือ  หัวข้อการประเมิน  ตอนที่  1  พฤติกรรมการรักษาวินัย  ซึ่งมีสาระสำคัญทั้งสิ้นที่ได้วิเคราะห์ไว้  20 ข้อ  เช่นกัน 

ครูอ้อยจะศึกษา  และจัดทำไปพร้อมกับท่านผู้อ่าน  หวังว่าบันทึกของครูอ้อยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้างไม่มาก  ก็น้อยนะคะ  

ซึ่งท่านจะอ่านได้ในบันทึกของครูอ้อยเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (34)

พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ  ดังนี้  ได้แก่...การวางแผนในการใช้เวลา การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

แต่สำหรับวันนี้ครูอ้อยจะพูดถึง  การวางแผนการใช้เวลา  ครูอ้อยเคยพบในแบบประเมินการขอวิทยฐานะครูชำนาญการ  ซึ่งให้ครูประเมินตนเอง  ในเรื่องของการวางแผนการใช้เวลา  ซึ่งครูอ้อยจะไม่ยึดรูปแบบของแบบสอบถามนั้น  จะเชื่อมโยงกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานของครูอ้อย  ซึ่งจะต้องเป็นรูปแบบปรนัย  ตรวจสอบได้  มีเอกสารอ้างอิง  และหลักฐานอย่างเด่นชัดแน่นอน 

และจะทำอย่างไร  ในเมื่อพฤติกรรมการรักษาวินัย  เป็นการปฏิบัติ  จึงต้องเขียนรายงานให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน  ทุกเรื่อง  ต้องมีแผนการปฏิบัติงาน  ซึ่งรูปแบบของการปฏิบัติงาน  ควรยึดรูปแบบของโรงเรียน  เช่น  แผนปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  ที่มีระยะการปฏิบัติงาน  การติดตามผล  และสรุปผลการดำเนินงานนั้น  ให้เห็นชัดเจน 

ครูอ้อยก็ยังไม่เคยทำเป็นล่ำสัน  แต่เคยเขียนในลักษณะที่ปฏิบัติงานในการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งจะต้องแบ่งงานในกลุ่มออกเป็นส่วนต่างๆ  ในส่วนต่างๆที่กล่าวมานั้น ได้ปฏิบัติงานในแผนการ  การดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ  ปัญหา  อุปสรรค  แนวการแก้ปัญหา  ระบุให้ชัดเจนในงานทุกงาน..ซึ่งครูอ้อยคิดว่าครอบคลุมแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 74444, เขียน: 26 Jan 2007 @ 06:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)