บ่ายวันนี้พวกเรา(คุณวิภัทรกับผม)มีนัดกับคุณเมตตาในการนำเสนอ share.psu.ac.th ให้กับงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์วรัญ (รองอธิการบดี) คุณประพจน์ (ผู้อำนวยการ) และทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกหลายท่าน เข้าร่วมสนทนา โดยคุณเมตตาเริ่มบรรเลง แนะนำให้รู้จัก share.psu.ac.th  หลังจากนั้น เราก็เริ่มขายความคิด ว่า share.psu.ac.th จะช่วยเหลืองานของงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้อย่างไร ซึ่งผมใคร่ขอสรุปเนื้อหาที่คุยกันวันนี้ครับ 
     1.     Share.psu.ac.th เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ ในการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย เพราะสามารถสื่อสารโดยตรงถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการสื่อสารสองทาง ผู้อ่านสามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติม หรือซักถามในกรณีที่ไม่เข้าใจ ผู้ตอบก็สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวได้ โดยอธิบายครั้งเดียวทุกคนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ก็สามารถทำความเข้าใจได้เลย แตกต่างจากงานเดิม ที่ใช้ PSUNews ซึ่งเป็นระบบ Mail server เมื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารออกไป ผู้สงสัยก็ต้องซักถามผ่านทางการเขียน E-mail ผู้ตอบก็ต้องตอบแบบเฉพาะตัวโดยผ่าน E-mail หากมีผู้สงสัยในประเด็นเดียวกันหลายคน ผู้ตอบก็ต้องตอบหลายครั้ง ดังนั้นระบบใหม่บน Share.psu.ac.th จะช่วยลดงานในการตอบข้อสงสัยลักษณะนี้ได้ชัดเจน บน Share.psu.ac.th เมื่อมีผู้สงสัยตั้งคำถาม ไม่จำเป็นต้องให้ทีมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ ในระบบใหม่ ผุ้รู้จะเป็นใครก็ตาม สามารถช่วยให้ข้อมูลได้ เห็นหรือยังว่าต่อไปทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถช่วยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้ แม้จะไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ตาม นอกจากนั้นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากเดิมต้องส่งข่าวไปยังงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร ต่อไปการใช้ share.psu.ac.th ผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สามารถทำได้เอง ไม่จำเป็นต้องผ่านงานประชาสัมพันธ์อีกซึ่งเป็นการลดภาระงานประชาสัมพันธ์ลงได้
     2.     Share.psu.ac.th จะเป็นแหล่งเก็บคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย ความรู้ต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสิ่งที่มีค่าและควรจะอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยต่อไปตราบนานเท่านาน ดังนั้นการหาแหล่งในการเก็บความรู้เหล่านี้ เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จึงเป็นอีกสิ่งที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรจำนวนมาก มีหน่วยงานต่างๆมากมาย แต่ละคณะมีหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก ประสบการณ์ในการทำงานของหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่ออีกหน่วยงานหนึ่งที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกอีก     
      หลังจากนั้นเป็นการสอบถามในรายละเอียดของ share.psu.ac.th ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการ เรากำลังรอให้อาจารย์จันทวรรณและอาจารย์ธวัชชัยพัฒนา share.psu.ac.th ให้เสร็จก่อน โดยจะมีทีมบล็อกเกอร์และหน่วยงานต้นแบบ 3 กลุ่มงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาบุคลากร ร่วมทดสอบระบบ คงใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนั้นเราก็จะประเมินผล และวางแผนการเปิดตัว share.psu.ac.th อย่างเป็นทางการกันอีกครั้ง    
     อดใจรอ กันสักนิดนะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อม วงดนตรีก็จะเริ่มบรรเลงเพลงครับ เพลงนี้ พวกเราทุกคนร่วมกันบรรเลง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ