ข้อสอบ MCQ และการวิเคราะห์ ๖

dhanarun

ย้อนไปที่ ตอน        


ตอนที่ ๓  ๔  และ  ๕ เป็นเรื่อง หลักการสร้างโจทย์ (stem) และคำถาม (lead-in)ใน MCQ 

ต่อไปนี้ เป็นเรื่อง หลักการสร้างกลุ่มตัวเลือก (Answer set)ใน MCQ นะคะ

(ต้องขออภัยที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนไปทางการแพทย์ เพราะอาจารย์วัลลีเป็นแพทย์ และมาสอนแพทยศาสตร์ศึกษาแก่คณะสหเวชฯ ซึ่งดองกับแพทย์ค่ะ)


หลักการสร้างกลุ่มตัวเลือก (Answer set) ใน MCQ

 • คำตอบที่ถูกต้องควรมีคำตอบเดียว

          อาจารย์บางท่านบอกว่า ตัวเลือกมีข้อถูกหลายข้อ แต่มีข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

          อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะ เพราะไม่ใช่ปรนัย ที่แท้


 • ไม่ใช้ All of the above  ทั้ง เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเป็นตัวลวงโดยเด็ดขาด หรือแม้จะเลี่ยงไปใช้ว่า ข้อ e คือถูกทั้งข้อ a  b  c  d  ก็ไม่ได้เหมือนกัน
 • หลีกเลี่ยง none of the above เพราะถ้าใช้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องประหลาด เพราะไม่ทราบว่าจะถามไปทำไมในเมื่อผิดทุกข้อ  ถ้าจะใช้เป็นตัวลวงก็ใช้ได้ถ้าแน่ใจว่าลวงได้  แต่อย่าใช้บ่อย เพราะถ้าใช้บ่อย สักพัก เด็กจะรู้ว่าเป็นตัวลวง

ตัวอย่าง (ที่ไม่ดี)
What is the most often cause of low back pain in old age ?
a. anatomy of joint
b. occupation
c. trauma
d. obesity
e. all of the above (ข้อนี้ถูก)


 • ถ้ากลุ่มตัวเลือกเป็นตัวเลขให้เรียงตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

ตัวอย่าง

If a man with acute nephritis passes 250 ml of urine per day, to what amount should his fluid intake be limited ?
a.  750 ml
b.  250 ml
c.  1500 ml
d.  No fluid
e.  10 ml/hr

ควรแก้ไขใหม่ ให้คำตอบที่เป็นตัวเลข เรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก และแก้ไขหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกัน

a.  10 ml/hr
b.  250 ml/hr
c.  750 ml/hr
d.  1500 ml/hr
e.  He should be allowed no fluids


 • กลุ่มตัวเลือกต่างๆ ควรสอดคล้องกับโจทย์ ทั้งไวยากรณ์และแบบฟอร์ม เช่น ถ้าเป็นประโยค  ก็ใช้เป็นประโยคทั้งหมด  หรือ เป็นวลี ก็ใช้วลีเหมือนกัน

 • ตัวเลือกและตัวลวงควรมีความละม้ายคล้ายคลึงกันมากที่สุด  เพื่อให้ตัวลวงเป็นตัวลวงที่มีประโยชน์

 • หลีกเลี่ยงคำพูดที่ช่วยในการเดาได้ง่าย เช่น
  • มีคำที่แปลกแยกไม่เหมือนกลุ่มตัวเลือกอื่นๆ

ตัวอย่าง 

All of the following findings can be found in atelectasis of lung  EXCEPT 

a.  decreased Pa O2
b.  low O2 saturation
c.  increased PaCO2
d.  decreased PH of blood
e.  stridor

Answer set ข้อนี้ไม่ดีตรงไหน?

เฉลย  ข้อที่ถูกคือ ข้อ e. stridor 
Answer set ข้อนี้ไม่ดี เพราะ กลุ่มตัวเลือก ข้อ a  b  c  d  คล้ายกันคือเป็นเรื่องของผลแล็ป มีที่แปลกแยกออกมาข้อเดียวคือ stidor (การหายใจเสียงดัง) เป็นเรื่องทาง clinical  ดังนั้น  ใช้วิธีเดาได้แม้จะไม่รู้จริง

ความจริงโจทย์ก็ไม่ดีนัก เพราะเป็น negative เราสามารถปรับให้เป็น positiveได้ และเปลี่ยน answer set ให้เป็นผลแล็ปทั้งหมด ดังนี้

Which of the following findings would you  expect with atelectasis of lung ?

a.  increased Pa O2
b.  high O2 saturation
c.  increased PaCO2
d.  increased PH of blood
e.  decreased HCO3-


  • เขียนคำตอบที่ถูกต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าตัวเลือกอื่นๆ

ตัวอย่าง 
Which development is most approximate for a 3-year-old child ?
A.   run well
B.  tell his sex and his age correctly (ข้อนี้ถูก)
C.  throw ball
D.  walk alone
E.  roll over


  • มีคำคล้ายกันทั้งโจทย์และคำตอบที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง 
A 60-year-old man with a history of heavy alcohol use is confused and agitated. He speaks of experiencing the world is unreal. What is his symptom called ?

  A. derealization
  B. depersonalization
  C. derailment
  D. focal memory deficit
  E. signal anxiety


  • ใช้คำ หรือลอกคำตอบที่ถูกต้อง เหมือนกับคำในตำราเรียน

  • ใช้คำว่า always, never ในตัวลวง  จะทำให้รู้ได้ทันทีว่าข้อนี้ไม่ถูกแน่ๆ  เพราะในกลุ่ม health science เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่มีอะไรถูก 100% หรือผิด 100%

  • มีตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันเพียง 2 ตัว

  • ควรให้ตำแหน่งของคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในลักษณะแบบสุ่ม  กระจายข้อถูกไปตามข้อ a  b  c  d  e  อย่าให้ซ้ำข้อเดิมมาก เด็กจะเดาได้

ต่อ ข้อสอบ MCQ และการวิเคราะห์ ๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#หลักการ#ข้อสอบ#mcq#ข้อสอบปรนัย#วัลลี-สัตยาศัย#answerset#ชุดตัวเลือก#ตัวลวง#ข้อสอบแบบเลือกตอบ#multiple-choice-question

หมายเลขบันทึก: 74432, เขียน: 25 Jan 2007 @ 23:42 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 20:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • ชอบที่เป็นภาษาอังกฤษ
 • นอกจากนี้คำตอบยังกระจายด้วย
 • มีการวิเคราะห์ข้อสอบเก็บไว้ก็ดีครับ
เขียนเมื่อ 
 • เป็นประโยชน์มากครับ
 • ขอเสนอว่าให้ปรับป้าย คำหลัก)ของทุกตอนที่ผ่านมาให้เหมือนกัน เพื่อสามารถ click ไปหาตอนอื่นได้งาย เช่น คำว่า MCQ มีไม่ครบทุกตอนครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ คุณขจิต และอาจารย์วิบุล ดิฉันจะพยายามปรับปรุงตามที่เสนอมานะคะ