วันนี้  ในช่วงบ่าย  คณะครูในช่วงชั้นที่  1  ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการในช่วงชั้น  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเป็นประจำ  ในช่วงเช้าวันศุกร์  คุณครูหน่วยกล้าลอง กล้าคิด เช่น คุณครูพิสมัย  ยกน้อยวงษ์  คุณครูเสาวคนธ์  ลาตรินทร์  คุณครูละออง  แสงรุ่ง  และน้องใหม่แต่คนเก่าที่ย้ายกลับมา  คุณครูอุมาพร  บุญถม  ตลอดทั้งหัวขบวนคุณครูท่านรองผู้อำนวยการ  โดดมาร่วมในหน่วยบูรณาการ (ฉบับเม็กดำ) 
    บุญข้าวจี่    คือโจทย์ที่ทุกกลุ่มสาระจะต้องนำไปบูรณาการ  ทั้งข้าวจี่สูตรโบราณ  สูตรทาไข่เป็ด  ไข่ไก่
    เรียนภาษาอังกฤษจากข้าวจี่  เรียนคณิตศาสตร์จากข้าวจี่  และทุก ๆ สาระการเรียนรู้
    ความสนุก  ความสุขที่เกิดกับนักเรียน  ซึมซับความรู้โดยไม่รู้ตัว  เรียนจากสิ่งใกล้ตัว  ออกจากห้องเรียน  สู่โลกกว้าง  เรียนจากประเพณีชาวอิสาน  แถมเป็นบทเรียนที่กินได้
    ความสุขที่เกิดกับเด็ก  ทั้งจากการสังเกต  สอบถาม  เป็นสิ่งที่ครูผู้สอน  เห็นแล้วหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง