ผมมาเปิดบ้านใหม่อีกหลัง เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆเกิดการทำงานพัฒนาแบบบูรณาการทั้งจังหวัด

เรื่องของเรื่องมีว่า ผมถูกส่งให้ไปทำงานดูแลหน่วยงานที่เคยเรียกว่า ศูนย์อำนวยการเมืองไทยแข็งแรง ซึ่งดูจะเป็นที่รู้จักกันพอสมควร ด้วยว่ามันเป็น นโยบายที่รัฐบาลทักษิณ 2 กำหนดขึ้น และผลักดันอย่างจริงจังด้วยการทำตัวชี้วัดว่าเมืองไทยจะแข็งแรงแปลว่าอะไรบ้าง แล้วส่งต่อให้ กพร เอาไปเป็นตัวกำกับการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ

ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าของผู้ริเริ่มเรื่องเมืองไทยแข็งแรง อยากให้การพัฒนาเมืองไทยแข็งแรง เป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่มากกว่าการเอาตัวชี้วัดจากส่วนกลางไปกะเกณฑ์ ตีกรอบให้จังหวัด

ถ้าจะมีตัวชี้วัดการพัฒนาก็น่าจะเป็นไปตามทิศทางที่แต่ละจังหวัดอยากจะเห็น อยากจะเป็น  

เพราะตัวชี้วัดมีไว้รับใช ไม่ใช่บังคับตนทำงาน

ยิ่งกว่านั้นก็คือการพัฒนาที่จะมีรากฐานมั่นคงต้องมาจกาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ไม่ใช่กำหนดโดยหน่วยราชการเท่านั้น

หน่วยราชการต้องเป็นภาคีสำคัญ แต่ภาคีอื่นๆก็ต้องมาร่วมกัน

ที่ผ่านมามีผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่งเข้าใจ และเล่นบทสนับสนุนประชาคมมากว่าไปสร้างกรอบ สร้างเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดให้ชาวบ้านมาทำตาม

อย่างที่ จังหวัดสงขลา ซึ่งแม้ผู้ว่าเดิม คือคุณสมพร ใช้บางยางจะย้ายมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ผู้ว่าท่านปัจจุบันก็ยังสานต่อแนวทางเดียวกัน

หรือที่นครราชสีมา และ สตูลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศว่าจะสนับสนุน ประชาคม และท้องถิ่น มากกว่าไปสร้างกรอบให้ฝ่ายต่างๆมาเดินตาม

ศอสส ก็มุ่งมั่นจะทำในแนวเดียวกัน คือระดมสรรพกำลัง โดยเฉพาะในภาคสาธารณสุข ให้สนับสนุนการริเริ่มของภาคีในแต่ละจังหวัด พร้อมๆกับทำงานกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆทีกำลังสนับสนุนภาคีในจังหวัดต่างๆ อย่างเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ หรือ สกว เป็นต้น

แต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ พวกเราที่ ศอสส เลยตกลงกันว่าจะพยายามรวบรวมประสบการณ์มา ลปรร กับทุกท่าน และอาศัย blog gotoknow เป็นจุดเริ่มต้น ก่อนที่ทาง ศอสส จะมี blog ของตัวเองทาง website ศอสส

ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรร่วม ลปรร ได้ที่ planet อยู่เย็นเป็นสุขเป็นยังไง ได้เลยนะครับ 

้