ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบในการทำงาน

  ติดต่อ

  ถ้าเรายังประเมินกันแบบฉาบฉวย แค่ประสิทธิภาพ หรืออย่างมากก็มีประสิทธิผลร่วมด้วย เราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความ “ไม่คุ้มค่า” ของการทำงาน   
 

การทำงานโดยทั่วไปนั้น เราจะเน้นทั้ง

  • ประสิทธิภาพ เพื่อความคุ้มค่าของการต้นทุน และ
  • ประสิทธิผลเพื่อความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ ที่เป็นประเด็นใหญ่ของเป้าหมายของการทำงานโดยทั่วไป
  • แต่ก็ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งของการประเมินผลการทำงาน ก็คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ตามเป้าหมายของงาน แต่ก็ยังอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้กำหนดไว้ในเป้าหมายของงานก็ได้
 

โดยหลักการทำงานที่ดีแล้ว ทั้ง ๓ อย่างนี้ควรจะสอดคล้องกัน และเป็นเรื่องเดียวกัน ที่ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นปกติ และจะไม่มีเรื่องที่จะมานำเสนอ ณ ที่นี้

 

แต่ปรากฏว่า การทำงานที่ผ่านมา บางครั้งจะมีการประเมินหรือพิจารณาแบบแยกส่วน ที่อาจประเมินเฉพาะ ประสิทธิภาพ  ที่ประเมินผลงานเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการทำงาน ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

เช่น เวลาหรืองบประมาณที่ใช้กับรายงานที่ทำได้ เป็นต้น และคนที่ทำรายงานหรือตีพิมพ์ได้เร็ว ก็อาจถือว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ผลงานอะไร 

 

หรือการทำงานที่ได้ผลลัพธ์ในการทำงานสูง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็อาจไม่จำเป็นต้องสร้างผลกระทบใดๆ

เช่น  การพยายามผลิตผลงานวิจัยให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ โดยการดัดแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่ได้มีความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จริงๆ ก็ถือเป็นงานที่มีประสิทธิผล แต่ก็ไม่ได้เกิดผลใดๆในทางปฏิบัติ เรียกว่าไม่เกิด ผลกระทบ ในการพัฒนา  

แต่ก็มีงานจำนวนมาก ที่สามารถสร้างผลกระทบทั้งในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การกระทำ การใช้ประโยชน์ และผลที่เกิดขึ้นจริงในทางทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสังคม และเศรษฐกิจ ที่ควรแก่การยกย่อง 

ถ้าเรามาเน้นการใช้ประเด็นสุดท้าย "ผลกระทบ" นี้ เป็นแกนนำในการประเมิน เราก็จะสามารถแก้ปัญหา ประสิทธิผล และประสิทธิภาพได้โดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าเรายังประเมินกันแบบฉาบฉวย แค่ประสิทธิภาพ หรืออย่างมากก็มีประสิทธิผลร่วมด้วย เราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความ ไม่คุ้มค่า ของการทำงาน เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆได้

 

ลองพิจารณาดูนะครับว่า แต่ละงานเราอยู่ในระดับหรือขั้นตอนไหน เผื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ

 ขอบคุณมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 74440, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อาจารย์ที่ปรึกษา#บูรณาการศาสตร์#ครูที่ดี#นักวิชาการเดินดิน#เครือข่ายเพื่อการพัฒนา#หลุมดำkm#มหาชีวาลัยอีสาน#kmธรรมชาติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (4)

  • ในมุมมองเริ่อง   ผลของงาน     เห็นว่า ผลของงานที่ไปกระทบต่อสิ่งอื่น  น่าจะบอกถึงคุณค่า
  • การประเมินแบบฉาบฉวย  ไม่ได้ช่วยให้เห็นผลกระทบ 
  • ในแวดวงการศึกษาไทยมีครูดีเด่น  มากมาย แต่ผลที่เกิดคือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้    คิดวิเคราะห์ไม่เป็น   ภาพรวมคือคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

ตอนนี้เรามาเน้นการประเมินแบบแยกส่วนจนทำให้เกิดผลเสียหายครับ

และที่เสียหายมากก็คือ ไม่เน้นเป้าหมายงาน มองแต่กระบวนการทำงานครับ

ไม่ทราบเมื่อไหร่จะเปลี่ยนความคิดกันบ้าง

ในบางสถานการณ์เราก้ต้องเราก็ต้องมีการประเมินประสิทธฺถาพของการทำงาน   โดยลืมนึกถึงเป้าหมายการทำงาน จากที่อ่านแล้วเข้าใจว่าถ้าเป้าหมายงานวางแผนดีการทำงานก็จะมีประสิทธิถาพดี แล้วถ้ามีการเน้นเป้าหมายการทำงานที่ดีแล้ว ผลกระทบตอบรับเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็แสดงว่าเราทำงานไม่สอดคล้องกันหรือไม่บรูณาการ

การวางแผนการทำงานที่ดีงานก็จะมีประสิทธิภาพดี

นั่นหมายถึงการวางแผนที่ครอบคลุม(บรูณาการ)