ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบในการทำงาน

ถ้าเรายังประเมินกันแบบฉาบฉวย แค่ประสิทธิภาพ หรืออย่างมากก็มีประสิทธิผลร่วมด้วย เราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความ “ไม่คุ้มค่า” ของการทำงาน
 

การทำงานโดยทั่วไปนั้น เราจะเน้นทั้ง

  • ประสิทธิภาพ เพื่อความคุ้มค่าของการต้นทุน และ
  • ประสิทธิผลเพื่อความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ ที่เป็นประเด็นใหญ่ของเป้าหมายของการทำงานโดยทั่วไป
  • แต่ก็ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งของการประเมินผลการทำงาน ก็คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ตามเป้าหมายของงาน แต่ก็ยังอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้กำหนดไว้ในเป้าหมายของงานก็ได้
 

โดยหลักการทำงานที่ดีแล้ว ทั้ง ๓ อย่างนี้ควรจะสอดคล้องกัน และเป็นเรื่องเดียวกัน ที่ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นปกติ และจะไม่มีเรื่องที่จะมานำเสนอ ณ ที่นี้

 

แต่ปรากฏว่า การทำงานที่ผ่านมา บางครั้งจะมีการประเมินหรือพิจารณาแบบแยกส่วน ที่อาจประเมินเฉพาะ ประสิทธิภาพ  ที่ประเมินผลงานเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการทำงาน ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

เช่น เวลาหรืองบประมาณที่ใช้กับรายงานที่ทำได้ เป็นต้น และคนที่ทำรายงานหรือตีพิมพ์ได้เร็ว ก็อาจถือว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ผลงานอะไร 

 

หรือการทำงานที่ได้ผลลัพธ์ในการทำงานสูง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็อาจไม่จำเป็นต้องสร้างผลกระทบใดๆ

เช่น  การพยายามผลิตผลงานวิจัยให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ โดยการดัดแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่ได้มีความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จริงๆ ก็ถือเป็นงานที่มีประสิทธิผล แต่ก็ไม่ได้เกิดผลใดๆในทางปฏิบัติ เรียกว่าไม่เกิด ผลกระทบ ในการพัฒนา  

แต่ก็มีงานจำนวนมาก ที่สามารถสร้างผลกระทบทั้งในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การกระทำ การใช้ประโยชน์ และผลที่เกิดขึ้นจริงในทางทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสังคม และเศรษฐกิจ ที่ควรแก่การยกย่อง 

ถ้าเรามาเน้นการใช้ประเด็นสุดท้าย "ผลกระทบ" นี้ เป็นแกนนำในการประเมิน เราก็จะสามารถแก้ปัญหา ประสิทธิผล และประสิทธิภาพได้โดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าเรายังประเมินกันแบบฉาบฉวย แค่ประสิทธิภาพ หรืออย่างมากก็มีประสิทธิผลร่วมด้วย เราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความ ไม่คุ้มค่า ของการทำงาน เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆได้

 

ลองพิจารณาดูนะครับว่า แต่ละงานเราอยู่ในระดับหรือขั้นตอนไหน เผื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ

 ขอบคุณมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#อาจารย์ที่ปรึกษา#บูรณาการศาสตร์#ครูที่ดี#นักวิชาการเดินดิน#เครือข่ายเพื่อการพัฒนา#หลุมดำkm#มหาชีวาลัยอีสาน#kmธรรมชาติ

หมายเลขบันทึก: 74440, เขียน: 26 Jan 2007 @ 01:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ในมุมมองเริ่อง   ผลของงาน     เห็นว่า ผลของงานที่ไปกระทบต่อสิ่งอื่น  น่าจะบอกถึงคุณค่า
  • การประเมินแบบฉาบฉวย  ไม่ได้ช่วยให้เห็นผลกระทบ 
  • ในแวดวงการศึกษาไทยมีครูดีเด่น  มากมาย แต่ผลที่เกิดคือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้    คิดวิเคราะห์ไม่เป็น   ภาพรวมคือคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

ตอนนี้เรามาเน้นการประเมินแบบแยกส่วนจนทำให้เกิดผลเสียหายครับ

และที่เสียหายมากก็คือ ไม่เน้นเป้าหมายงาน มองแต่กระบวนการทำงานครับ

ไม่ทราบเมื่อไหร่จะเปลี่ยนความคิดกันบ้าง

ในบางสถานการณ์เราก้ต้องเราก็ต้องมีการประเมินประสิทธฺถาพของการทำงาน   โดยลืมนึกถึงเป้าหมายการทำงาน จากที่อ่านแล้วเข้าใจว่าถ้าเป้าหมายงานวางแผนดีการทำงานก็จะมีประสิทธิถาพดี แล้วถ้ามีการเน้นเป้าหมายการทำงานที่ดีแล้ว ผลกระทบตอบรับเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็แสดงว่าเราทำงานไม่สอดคล้องกันหรือไม่บรูณาการ

เขียนเมื่อ 

การวางแผนการทำงานที่ดีงานก็จะมีประสิทธิภาพดี

นั่นหมายถึงการวางแผนที่ครอบคลุม(บรูณาการ)