ผมมาปรากฎกายที่ ม. ทักษิณ  จะเข้าประชุมเที่ยงเป็นต้นไป  ในวันนี้  การเดินทางจากเกาะยอเพื่อเข้ามาสู่ตัวเมืองมีรถมาก 

 

 ขณะเข้ามาถึงปากทางประตูใหญ่เห็นเจ้าหน้าที่จราจรตรวจรถมอเตอร์ไซค์แทบทุกคัน...วันนี้ได้พบ อ. อักษรประเสริฐ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฯ  ม .ทักษิณ

 

เราได้คุยกันหลายเรื่องด้านวัฒนธรรมศึกษา  ได้เวลาที่ผมต้องออกจากหอสมุดแล้ว  ไปก่อนครับ...

ขอบคุณครับ