คาดว่าบ่ได้ป๊ะกั๋นเมินจำกั๋นได้ก่อ  บึ๊ดนี่มาฟึกงานอยูตี้สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อยูกั๊บหมู่ 10 กว่าคน