•  จากบันทึกที่แล้ว ได้มีชาว blog สอบถามว่าลูกสำรองมีประโยชน์จริงหรือ....จึงขอบันทึกเพิ่มเติมค่ะ
  • จาก paper  ของอาจารย์นุชนาฎ กิจเจริญ ภาควิชาเภสัท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม ได้บอกไว้ว่า เนื้อลูกสำรอง เป็น water soluble dietary fiber  เป็นพวกเยื่อใยที่สามารถละลายได้ในน้ำ (เป็นคาร์โบไฮเดรท ชนิดหนึ่ง) และกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการวิจัย เพื่อสกัดกัม เพื่อใช้แทนการนำเข้ากัม เช่น guar gum (polysaccharide ซึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรทชนิดหนึ่ง)
  • จากที่ได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ water soluble polysaacharide พบว่า สารพวกนี้เมื่อเรารับประทานเข้าไปเราไม่สามารถย่อยได้เนื่องจากไม่มีน้ำย่อย ….จึงต้องถูกขับออกมา และเนื่องจากคุณสมบัติที่ลื่นคล้ายเยลลี ลื่น รวมทั้งเป็นเยื่อใยในตัวเองจึงสามารถดูดซับน้ำได้ จึงมีส่วนช่วยในการเป็นตัวระบาย หรือยาระบายได้
  • นอกจากนี้ยังสามารถซับหรือจับกับน้ำดีซึ่งไขมันหรือคอเลสเตอรอลต้องอาศัยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย.....เมื่อไม่มีน้ำดี หรือน้ำดีน้อยการดูดซึมของไขมันหรือคอเลสเตอรอลจึงลดลง
  • นอกจากนี้การที่น้ำดีถูกขับออกมา ตับจึงต้องสร้างน้ำดีใหม่ ดังนั้นคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายจึงถูกดึงนำมาใช้ผลิตน้ำดี....คอเลสเตอรอลจึงลดลงได้....แต่ไม่หมดนะค่ะ เพราะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • อ้อ...มีบางสมมติฐานว่าไว้ว่า ลักษณะที่เป็นเยลลีของ Polysaccharide กลุ่มนี้ จะไปเคลือบผิวของท่อทางเดินอาหาร...โดยเฉพาะหากเคลือบที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่ดูดซึมโภชนะ จึงทำให้โภชนะดูดซึมได้ลดลงด้วย....
  • ที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า เนื้อของลูกสำรองเป็น Water soluble polysaccharide หรือ water soluble dietary fiber  นะค่ะ……..