นิเทศนิสิตเทคนิคการแพทย์'49

·        สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเล่าเรื่อง ที่ได้ไปนิเทศน์นิสิตชั้นปีที่ที่ไปฝึกงานอยู่ยังสถาบันหรือโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งทริปนี้ค่อนข้างจะเป็นทริปที่หฤโหดพอสมควรทีเดียว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่างๆ และก็มาลงตัวที่ การออกนิเทศน์นิสิตฝึกงานของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 5 จังหวัดในเวลา 3 วัน โดยเริ่มจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา  น่าน และแพร่ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วพบว่าโหดมากทีเดียว ถ้าท่านได้เคยเดินทางในทางนี้ แต่ก็จำเป็นอย่างมากครับที่จะต้องไปนิเทศน์นิสิตของเรา เนื่องจากนิสิตของเราได้ไปฝกงานกับอาจารย์ที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดทั่วภาคเหนือมาตั้งแต่เดอน             และเมื่อวันที่ 13- 14 มกราคม ที่ผ่านมานิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไปฝึกงานทั้งหมดกได้กลับมาเพื่อเขาสอบใบประกอบวิชาชีพที่คณะฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วก็ได้กลับไปฝึกงานต่อยังแหล่งฝึก <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">(แต่ละคนก็บ่นว่ายากครับ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">                  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">อาจารย์ประจำแหล่งฝึก ณ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoListBullet">·        ในวันแรกของการนิเทศน์ในทริปนี้ ก็เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมี อ.งามตา หมื่นยา เป็นหัวห้องปฏิบัติการ โดยท่านอาจารย์และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานนี้ได้ให้คำชม ว่านิสิตเทคนิคการแพทย์ มน. ขยันอดทนดี (อันนี้เป็นโลโก้ครับ) วิชาการ OK ใช้ได้เลย และได้ให้คำแนะนำต่างๆเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึก อ.วิภา อ.ชาลี อ.วันชัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป ผมขอลงภาพท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยครับ</p>             อ.งามตา หมื่นยา หัวห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์   ·        จากนั้นผมก็ต้องทำเวลา (ยังกับเที่ยวรถ บขส. เลยนะครับ) เพื่อต้องไปนิเทศน์ต่อยังโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปางในตอนบ่าย เมื่อไปถึงยังห้องปฏิบัติการศูนย์ลำปางก็ได้เข้าพบและสวัสดีก็ท่าน อ.สิทธิชัย อำนาจศิริสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง ท่านอาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้จัดให้พบกับท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกทุกท่านทันที โดยท่านอาจารย์ทุกท่านได้ให้คำติชม และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผม ในทุกส่วนของงานตามสาขาวิชาย่อยต่างๆ และที่ต้องชื่นชมยินดีก็คืออาจารย์ประจำแหล่งฝึกที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปางแห่งนี้มีท่านหนึ่งคือ อ.รัชนี ซึ่งเป็นศิษต์เก่าของเทคนิคการแพทย์ มน. รุ่นที่ 1 นะครับ ลืมบอกไปครับว่าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ปีนี้เป็นปีแรกครับที่รับนิสิตเทคนิคการแพทย์ของเราเข้าฝึกงาน ขอขอบคุณจากใจจริงครับ  ผมขอลงภาพอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปางครับ         อ.สิทธิชัย อำนาจศิริสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง (เสื้อขาวทางซ้ายที่นั่งติดกับผมครับ) ส่วนภาพที่ 2 ทางขวาของผมคือ อ.รัชนีลูก มน. เทคนิคฯ รุ่น 1 ครับอ.เทียมจันทร์ อ.สวัสดิ์ และอาจารย์ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับ จากนั้นผมก็ต้องรีบเดินทางต่อไปยังจังหวัดพะเยา เพื่อที่จะไปพักค้างคืนที่จังหวัดพะเยา โดยมีโปรแกรมเข้านิเทศน์นิสิตเทคนิคการแพทย์ที่ฝึกงานที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพะเยาในวันรุ่งขึ้น  โดยมาถึงจังหวัดพะเยาค่อนข้างเย็นมากแล้วและคืนนั้นได้เข้าพักที่โรงแรม Gate way   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">รุ่งขึ้นเช้าวันที่ 18 มกราคม อากาศที่ยังค่อนข้างหวานเย็นอยู่เลยครับ แต่ต้องขอบอกครับว่าอากาศดีมากเลยครับ และผมมาถึงที่โรงพยาบาลค่อนข้างเช้าครับ จึงได้มีโอกาสได้เดินสำรวจสถานที่รอบโรงพยาบาล ซึ่งได้พบว่าด้านหลังโรงพยาบาลนั้นติดกับกว๊านพะเยาครับ บรรยากาศดีทีเดียวครับ (ลงภาพให้ได้ชื่นชมด้วยครับ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">              </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">ภาพบรรยากาศตอนเช้าเมืองพะเยาครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">ภาพด้านหลังโรงพยาบาลติดกับกว๊านพะเยา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoListBullet">·        จากนั้นผมก็ได้เข้าพบกับท่านอาจารย์สุเมธ  จิโนรส หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลประจำจังหวัดพะเยา ท่านได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง จากนั้นก็ได้เชิญท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกทุกท่านประชุมพูดคุย   อาจารย์ทุกท่านได้ให้คำแนะนำ และพร้อมได้บอกถึงลักษณะของนิสิตที่มาฝึกงานแต่ละคน พร้อมกับได้เล่าสิ่งที่ท่านได้เพิ่มเสริมเข้าไปให้แก่นิสิตเราทุกคน และท่านอาจารย์ก็ได้ติชมนิสิตด้วยขอขอบคุณครับ จากนั้นก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกด้วยครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoListBullet"></p> อาจารย์สุเมธ  จิโนรส หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลประจำจังหวัดพะเยา (ใส่แว่นทางขวาครับ)  และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มิได้กล่าวชื่อมานะที่นี้ด้วยนะครับ  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">จากนั้นก็ต้องรีบออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน (เดินทางค่อนข้างจะเหนื่อย หืดขึ้นคอเลยครับ) ทางเป็นภูเขาล้วนๆ แท้ๆ เลยครับ ก็เลยเดินทางไปถึงยังจังหวัดน่านค่อนข้างช้าไปนิด  และเมื่อถึงยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน ก็ได้เข้าพบกับอาจารย์ไพบูลย์ ทนันไชย ท่านหัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน ท่านอาจารย์ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  จากนั้นก็ได้เชิญท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับนิสิตที่ได้มาฝึกงานที่นี่ พร้อมเข้าได้แจ้งให้ทราบว่านิสิตแต่ละคนจะได้ฝึกงานอะไรบ้างโดยมีการจัดตารางสอนไว้ให้เลยทีเดียว  จากนั้นท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกยังได้มีการสอบถามถึงหลักสูตรปริญญาโทของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่กำลังจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2550 นี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น เพราะนั่นจะทำให้นิสิตของเราได้ดียิ่งๆขึ้น (แฮะๆ) จากนั้นก็ได้มีการสนทนา ทางวิชาการพองามเกี่ยวเรื่องของ เบาหวาน และ Cholesterol  มื่อได้เวลาอันควรก็ได้ทำการถ่ยรูปร่วมกัน ก็ขอลงภาพท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ </p>            ภาพร่วมสนทนาเรื่องต่างๆทั้งทางวิชาการและเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายซึ่งท่านอาจารย์ให้ความสนใจทุกท่าน โดยเฉพาะท่านหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และยังได้มีการสนทนาถึงหลักสูตรปริญญาโท พร้อมตอบข้อซักถาม   ถ่ายภาพร่วมกัน ภาพนี้เน้นน้ำพุนะครับ เพราะท่านหัวหน้าต้องการโชว์ครับ ท่านอาจารย์ไพบูลย์ ทนันไชย ท่านหัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านทางขวาในภาพที่ต่อจากผมครับ(อีกข้างของน้ำพุครับ)         ขณะกำลังจะเดินทางออกจากจังหวัดน่านเพื่อไปยังจังหวัดแพร่ เมื่อรถผ่าน มายังวัดภูมินทร์ วัดที่มีชื่อเสียงและงดงามของจังหวัด และผมเองอยากจะมาวัดนี้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะได้มาในโอกาสนี้ จึงต้องรีบให้คนรถหยุดเพื่อเข้าไปกราบไหว้สักครั้งหนึ่ง และได้นำภาพมาฝากด้วยครับ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoListBullet">·        จากนั้นผมต้องรีบเดินทางต่อมายังจังหวัดแพร่  เนื่องจากเกรงว่าหากเดินทางในตอนเช้าอาจจะทำให้เดินทางต้องทำเวลามากเกิน จึงต้องรีบเดินทางต่อมายังจังหวัดแพร่ เพื่อพักค้างคืนที่นี่ และเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดแพร่ก็เย็นมากแล้วอีกเช่นเคย จึงต้องรีบเข้าพักยังโรงแรมภราดร ซึ่งเป็นโรงแรม เล็กๆ และจึงได้รีบเข้าพักผ่อน หลับนอน โดยมีโปรแกรมที่จะต้องเข้านิเทศน์นิสิตที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ในวันรุ่งขึ้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; tab-stops: 36.0pt" class="MsoListBullet">รุ่งขึ้นผมก็ได้มาถึงยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ จากนั้นก็ตรงเข้ายังห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ เข้าพบอาจารย์ รัตนา ศรีปณิธาน หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ ซึ่งก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอาจารย์ไม่นานนักเนื่องจากในวันนี้อาจารย์จะต้องไปคุมสอบครับ ท่านก็เลยมอบหมายให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกได้มาเล่าถึงการฝึกงานของนิสิต ณ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่นี้ ท่านอาจารย์ทุกท่านก็ได้ให้คำติชมมา ซึ่งต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับ</p>                       ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์แหล่งฝึกประจำห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ ขอขอบคุณท่านอ.ประเสริฐ, อ.อโณทัย, อ.วรางคนา, อ.อภิเดช, อ.พนา (ขออภัยถ้าเขียนผิดนะครับ)(ถึง อ.ประเสริฐครับ วิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ป.โทนะครับมีดังนี้ครับ ความรู้ทั่วไป (50), ชีวเคมีม เคมีคลินิค, จุล, โลหิต, ภูมิคุ้มกัน, blood bank, อณูชีววิทยา (ทั้งหมดนี้ 150)·     จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผมต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกทุกท่าน ทุกแห่งของภาควิชาเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งจะรวมถึงแหล่งฝึกที่ผมมิได้กล่าวถึงหรือที่ผมไม่ได้ไปนิเทศน์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งถ้ามิได้ท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกนี้ก็จะทำให้นิสิตของเราขาดความรู้ การทำงานจริงและขาดความมีจิตวิณญานการดำเนินหรือการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล  ถึงจะเหนื่อยอย่างไรผมก็ต้องไปนิเทศน์ด้วยความยินดีและต้องไปเป็นอย่างยิ่งครับและโอกาสต่อๆไปเราจะมีการประสานงานกันมากๆขึ้นด้วยครับ ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกทุกที่ ทุกจังหวัดจากใจจริงครับ <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการแพทย์ สหเวชฯ มน.

คำสำคัญ (Tags)#มน.#เทคนิคการแพทย์#สหเวชฯ

หมายเลขบันทึก: 74310, เขียน: 25 Jan 2007 @ 11:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์เล่าเรื่องได้ละเอียด พร้อมมีภาพประกอบด้วย
  • ช่วยติดป้ายคำว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
    แบบคำเต็มด้วยครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
  • อ่านแล้วทำให้ตัวเองนึกย้อนอดีตสมัยเป็นนักศึกษาตอนฝึกงานค่ะ
  • ขอฝากประชาสัมพันธ์รุ่นน้องค่ะ ตอนนี้ หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิ รพ.สงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่งค่ะ สมัครได้จนถึงวันที่ 12 ก.พ.50
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมยอด มากค่ะ อย่างนี้ ทั้งท่านหัวหน้าภาคเทคนิคการแพทย์ และท่าน ผบ. ที่บ้าน (คนเดียวกันค่ะ) อุ่นใจว่า หายไปหลายวัน ไปทำงานจริงจริ๊ง....
เปิ้ล
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีภาพประกอบการบรรยายสวยมากเลยค่ะ

ดูน้อง ๆ  ที่ไปฝึกงานจะมีความสุขดีนะคะ

ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลย

 

ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ที่ย่อ มน. ผมว่าเป็นชื่อที่ติดตลาดแล้วครับ อีกอย่างครับผมเป็นแบบจิ้มดีดครับ ไม่ใช่พิมพ์ดีดก็เลยย่อหน่อย แค่นี้ก็พิมพ์เป็นครึ่งวันครับ แฮ่ๆ ที่สุดแล้วขอบคุณครับ

อ.มีภาพประกอบการบรรยายทำให้เห็นชัดแจ่มแจ้งเลยครับ

เข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมครับ

สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาเยี่ยมนะค่ะ

ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม.หกค่ะ

และเป็นนักเรียนเตรียมว่าที่นักศึกษาแพทย์ด้วยค่ะ

แต่แค่เตียมว่าที่นะค่ะ

ยังไม่ได้เป็น

แล้วก็ต้องสอบกันถึงสามรอบกว่าจะได้

เข้าเรียนแพทย์ที่ม.มหิดลค่ะ

ปล.ขอความเอ็นดูด้วยนะค่ะ

ผศ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ น้องหนูกแล็กซี่ฯ ขอให้สมความปรารถนานะครับ ว่างๆหากจะคุยกันก็ได้เลยนะครับ แต่ผมพิมพ์ไม่ค่อยเก่ง ช้าพอทนได้ครับ ยินดีเสมอนะครับ

ซูน
IP: xxx.42.106.9
เขียนเมื่อ 

เข้ามาให้กำลังใจครับ