บันทึกไว้สอนตน 

1 .  ในความยากจนนั้นคนบางคนที่พบเจอเขามักสวมเสื้อผ้าเก่า ๆและขาดอยู่เสมอ  แต่เขามีเพชรอันงดงามหาค่าประมาณมิได้อยู่ภายในตน

 

2 .  พระจันทร์ดวงหนึ่งสะท้อนภาพอยู่ในน้ำหลายแห่งภาพสะท้อนของพระจันทร์ในน้ำทั้งหมดนั้นอันที่จริงก็มาจากพระจันทร์ดวงเดียวกันฉันใดภาวะของมนุษย์ก็ฉันนั้น

 

3 .  ธรรมกายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมแท้และมันเป็นสิ่งเดียวกันกับ ตะถะตา

 

4 .  เมื่อยอมรับว่าจิตใจของตนเป็นต้นเหตุแห่งการกระทำทั้งปวงแล้ว  ร่างกายของตนก็เป็นตัวการกระทำอันนำมาซึ่งความทุกข์โศกโรคภัย

 

5 .  การศึกษาในบางครั้งควรระวังจะเหมือนการลงไปนับเม็ดทรายริมทะเลโดยไร้ประโยชน์

 

6 .  คนเราในบางครั้งควรทำความสงสัยให้กระจ่างดุจแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องละลายน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าในยามเช้า

 

7 .  ในอดีตที่ผ่านมานับเป็นปี ๆเลยทีเดียว  ที่ลมพัดฝุ่นละอองเข้าตาฉันโดยไร้การป้องกันและไม่รู้ตัว

 

8 .  บางครั้งคำพูดที่รู้แจ้งเพียงคำเดียวอยู่เหนือการปฏิบัติมานับล้านปี

 

9 .  ความคิดบางครั้งเหมือนฟองคลื่นในทะเลและเมื่อเราเห็นแจ้งอย่างแท้จริง  ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าหมดเลย

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

จาก... umi