ก่อนเดินทางมาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  34  (ราชพฤกษ์เกมส์)  ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ วิทยาเขตองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ผมเคยขบคิดแผ่วเบาอย่างเงียบ ๆ ว่าที่โน่น  จะมีที่ใดให้สามารถเขียน   blog  ได้บ้างหรือไม่ ? …

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมเหมือนคนติด blog ใน gotoknow  วันใดไม่ได้อ่าน ดูเหมือนจะเกิดอาการ ลงแดง  อยู่มิใช่น้อย !  แต่นั่นก็เป็นแต่เพียงคำเปรียบกระทบหยอกเล็ก ๆ น้อย ๆ  จากรุ่นพี่ในที่ทำงาน  ซึ่งอันที่จริงก็เป็นเช่นนั้นอยู่มากทีเดียว !</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> ถึงแม้ มศว  องครักษ์  จะตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับชุมชนอันเป็นตัวอำเภอ  แต่ผมคงไม่สะดวกนักที่จะตระเวนออกไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นแน่…  ซ้ำร้าย  รายรอบมหาวิทยาลัยชั่วอึดใจเดินก็ไม่เห็นจะมีร้านอินเทอร์เน็ตให้บริการเลยสักร้านเดียว  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่หลังผ่านพ้นไปได้สัก 2 วัน  เป็นความกรุณาของเจ้าภาพที่จัดห้องจำนวน 1 ห้องบนชั้นสองของอาคารบริการกลางเป็น ห้องอเนกประสงค์ให้บริการต่อคณะผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาของแต่ละสถาบัน</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">มันเป็นความโชคดีของผมในการจะยังได้ปลีกวิเวกไปใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้ชีวิตใน gotoknow  อีกครั้ง !</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ห้องนี้,  เป็นห้องที่ไม่ใหญ่นัก  แต่ก็โล่งกว้างเพราะไม่มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ใด ๆ มาติดตั้งให้รกห้อง (รวมถึงรกหูรกตา)  มีชุดรับแขกนุ่มสบายให้พิงพัก  มีหนังสือพิมพ์รายวันให้อ่าน  มีกาแฟ โอวัลตินและชาให้บริการอย่างเต็มอิ่ม  มีโทรทัศน์ให้ปิดดูข่าวสารและการละคร  มีเครื่องคอม 5 เครื่องสำหรับให้ทุกคนได้ติดต่อสื่อสารกับภายนอกผ่านระบบออนไลน์อันเปี่ยมประสิทธิภาพ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ห้องนี้เปิดให้บริการอเนกประสงค์ดังชื่อที่ปิดประกาศไว้อย่างแท้จริง  การเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  สุดแท้แต่จะนั่ง, นอน,  กิน  หรือแม้แต่จับกลุ่มคุยสัพเพเหระไปจนถึงการประชุมกลุ่มย่อย ล้วนทำได้อย่างเต็มที่  แถมภายในห้องยังเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำอยู่อย่างไม่ว่างเว้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  </p><p>ผมประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก    อัธยาศัยเป็นกันเอง  ชวนเชิญให้เราได้ใช้บริการสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มที่  เป็นไปตามน้ำใจใจจริงของคนไทยที่บรรพชนพร่ำสอนไว้ว่า เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ  ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ  </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สำหรับผมแล้ว,  ผมไปที่นั่นเพียงเพื่อต้องการเขียน  Blog  เท่านั้น  โดยไม่ลืมที่จะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปในห้องนั้นทุกครั้ง  ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะเตือนสติตัวเองให้ใช้บริการเครื่องคอมฯ ในช่วงสั้น ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ใช้บริการด้วยเช่นกัน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บางคนใช้ส่งข้อมูลกีฬากลับสู่สถาบัน</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บางคนใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับญาติมิตร และคนรัก</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บางคนใช้เป็นเครื่องบันเทิงเริงใจ เล่นเกมส์  ดูหนัง  ดูนางแบบ  ดูดารา</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บางคนเสียงดัง  แต่บางคนกลับ สงบเงียบ !</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>แต่สำหรับผมมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวคือ… การเข้าไปใช้ชีวิตใน gotoknow  เพียงสถานเดียว  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมรักและประทับใจห้องอเนกประสงค์นี้มาก</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ประทับใจพอ ๆ กับมิตรภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง </p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมให้สัญญากับตนเองว่าในอนาคตอันใกล้ หรือไกลก็แล้วแต่,  หาก มมส เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเช่นนี้บ้าง  ผมจะไม่ลืมจัดเตรียมห้องหับเช่นนี้ไว้ให้บริการต่อคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาอย่างแน่นอน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right"></p><p>  นี่คือ  อีกความประทับใจที่ผมได้รับจากการมาเยือนราชพฤกษ์เกมส์… เกมส์กีฬาแห่งปัญญาชน   </p><p></p><p align="right">     ๒๔         มกราคม ๕๐</p><p align="right">๑๘.๕๒ น.</p><p align="right">โต๊ะไม้ ณ ศูนย์ประสานงาน มมส</p><p align="right">ลมเย็นที่พัดผ่านและเสียงชกเป้าถี่ดังของนักมวย  </p>