กว่าจะโตจนมีความคิดเป็นของตนเองให้ติดตามได้ ผมมีครูที่คอยอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่แรกเกิด            ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้อง มาจนถึงครูบาอาจารย์ในสถานศึกษา เพื่อนร่วมงาน จนถึงผู้ป่วยทุกคน ที่ยังสอน ให้บทเรียนตลอดมา

เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม จิตปัญญาศึกษา (contemplative education)               สิ่งหนึ่งที่ได้มีโอกาสฝึกฝน คือ การเฝ้าติดตามความคิดของตนเองที่ผุดพรายขึ้นมา ระหว่างการสนทนากับผู้อื่น หรือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

อยากเริ่มบันทึกแรกใน blog ติดตามความคิดของตนเอง ด้วยบทสรรเสริญพระคุณครู

สำหรับครูทุกคน..ของผม ของทุกคน

 

ปัญญาวุฒิ กเร เต  เต ทินโนวาเท นมามิหัง 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น

ผู้ให้โอวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ 

 

คัดจาก http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=65801&ResourceId=277213