Six Key functions to Hihg Performance Organization

  ติดต่อ

  บทบาทของกรมอนามัยที่ควรจะเป็น  

อธิบดีกรมอนามัยคนปัจจุบันได้ให้นโยบาย ถีงบทบาทของกรมอนามัยที่ควรจะเป็น โดยเน้นบทบาท 6 เรื่อง ประกอบด้วย

1. การเฝ้าระวัง (surveillance)

2. การวิจัยและพัฒนา (Research and development)

3. การติดตามและประเมินผล (Momitoring and evaluation)

4. การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer protection)

5. การสนับสนุนภาคีเครือข่าย (Provider support)

6. การประสารความร่วมมือกับแหล่งทุน (Funder alliance)

ข้อ comment ของท่านอธิบดี ก็คือการที่มีข้อมูล แต่ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ หาสาเหตุ และหากมีข้อส่งสัยให้ทำ R&D เพื่อตอบปัญหานั้น ๆ ให้ได้  ซึ่งน่าจะตรงกับ KM ในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำ Community action research และการแปรจากข้อมูล เป็นสารสนเทศ และเป็นความรู้ในที่สุด  สรุปก็คือน่าจะเน้นในเรื่องการจัดการความรู้ ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น  คิดว่า KM น่าจะเป็นฐานการทำงานของกรมวิชาการ อย่างหนึ่ง ............... น่าจะมีคนที่คิดเหมือนกันบ้าง เยอะ ๆ นะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง KM ของคนอยากจะเล่า และอยากรู้

หมายเลขบันทึก: 74280, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 23:56:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #six_key_functions_to_hihg_performance_organization

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)