คนทำงานระดับล่างหรือที่เรียกว่าคนทำงานธรรดาที่ไม่ใช่นักวิชาการ แต่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ความรู้ของพวกเขาเหล่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานที่เขาทำ  แต่พวกเขาไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกทาง ทำให้ความรู้เหล่านั้นถูกเก็บดองไว้ไม่ได้รับการเผยแพร่หรือนำความรู้ที่มีมาทำเป็นงานวิจัย ที่เรียกว่า  R2R จากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาหลายๆคน พวกเขาจะเล่าประสบการณ์ที่เขามีและสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานของพวกเขาเหล่านั้น แต่อุปสรรคของพวกเขาคือ

1.ไม่มีความรู้เรื่องวิจัยเลย

2.ไม่มีที่ปรึกษา(ที่ยอมเสียสละและเวลาอย่างจริงจัง)

3.ดูถูกความสามารถของตัวเอง

ถ้าพวกเขาเหล่านั้นได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อ ง สังคมจะได้ความรู้อีกมากมายจากประสบการณ์ของพวกเขา และพวกเขาเองก็จะได้อะไรหลายๆจากสิ่งที่เขาทำกลับคืนมา เช่น การยอมรับ คุณค่า และตำแหน่งของงาน เป็นต้น