เจ็ดโมงเช้า ฉันปิดคอมพิวเตอร์และเดินออกมา

สูดอากาศเช้าข้างนอก เดินเรื่อยๆ  มาที่หอประชุม 

ยามนี้ ไม่มีค่าย ไม่มีคน มีแต่ความเงียบกับเสียงลม

เสียงนก

 

         นึกท่ารำไทเก็กที่เคยเรียนกับ คุณพ่อของรุ่นน้องที่ปัตตานี นานแล้ว

.....ลองรำดู ทำลมหายใจช้าๆไปเรื่อยๆ

 

        จากนั้นก็ทำท่า ขอบคุณ ฟ้า ดิน 

กล่าวระลึกถึง ความดีงาม ผู้คนรายรอบ ขอบคุณผู้ที่ดูแลเรา.....

 

        เดินมาที่สวนครัว เก็บผักในแปลง

ที่ปลูกเอาไว้...เตรียมทำอาหารเช้า

 

         ได้ยินเสียงฮัมเพลงของเด็กผู้หญิง ชื่อ

ด๋ำ ชั้น ป.6 เดินมากับน้องชาย ป. 4 ชื่อ ป๋อม

สองคนนี้เล่นละครเก่งมาก เป็นดาว บนเวทีทุกครั้ง แต่เรื่องการเรียน และวิชาภาษอังกฤษไม่ดีนัก 

 

         พวกเขาเดินมาจากคุ้มบ้านช้างลงที่อยู่เลย

เด็กรักป่าไปนิดหน่อย  เดินเรียบคันนาข้างที่ดิน

เด็กรักป่า ทางลัด ที่จะไปโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์

 

โอ้ วี ชาท ทู เดอะ เลฟ

 

แอน วี ชาท ทู เดอะ ไรท์

 

* แอน วี วอค     ( ร้องซ้ำ ...ท่อนฮุค  )

 

   แอน วี วอค    ( เสียงสูง  )

 

    แอน วี วอค ออล ไนท์.......

 

     ตือ ตือ ตื่อ ตือ ตื้อ ตื่อ

 

     ตือ ตื้อ ตื่อ ตื่อ ตื้อ ตื่อ

 

     อือ อื่อ อื้อ อื่อ อื่อ......

 

 

         เด็กๆ ไม่ได้สังเกตเห็นฉันเพราะมี

กลุ่มต้นไม้ใหญ่บังตลอดแนว  ฉันฟังว่า

เธอร้องเพลงอะไร...คุ้นๆ

อ้อ...เพลง ภาษาอังกฤษ

 

        เราเคยใช้เพลงนี้ เล่นกันในค่ายของเยาวชน

ที่มาจากสิงคโปร์  บางทีก็เป็นค่ายนักศึกษาในเขตอิสาน ซึ่งก็มีเด็กๆ ในหมู่บ้านมาร่วมด้วยรวมทั้ง ด่ำ และ

ป๋อม ก็คงจะประทับใจ กับเสียงร้อง ทำนอง และท่าเต้น...

 

        ชาวค่ายจะร้องเพลงนี้  จากนั้นก็ทำเป็นวงกลม

มีวงใน วงนอก จับคู่ เต้นรำ โดยจับมือคู่ของเรา

ไว้หนึ่งข้าง  พอเพลงเริ่มก็ ยกเท้าแตะพื้นก้าว

เป็นจังหวะ  ซ้าย และ ขวา  ขวาและซ้ายและ

หมุนไปรอบๆคู่ของเรา พอเพลงจบ เราก็จะหมุน

ไปจับคู่กับเพื่อนคนต่อไป 

 

       เดือนที่แล้ว เรามี นักศึกษาจาก ม.อุบลฯ ชื่อ

น้องทวน มาเป็นอาสาสมัคร สอน พี่เลี้ยงเยาวชน

ในการเตรียมเยาวชนให้เป็นพี่เลี้ยง

 ค่ายภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม

 ที่เรามีแผนจะจัดขึ้นก็สอนเกม เพลงภาษาอังกฤษ เบื้องต้นให้ด้วย

 

       พี่เลี้ยงเยาวชน ไม่จำเป็นต้อง พูดอังกฤษได้

หรือ เก่ง เพราะเราคงหาคนแบบนี้มาเป็น

อาสาสมัครไม่ได้ แต่ที่มีแนวคิดจะจัดค่าย

แนวนี้ เพราะ มีอาสาสมัครต่างประเทศมา

เป็นระยะๆและเราก็ต้องการจัดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อเขามาแล้ว

เขาจะสื่อกับเยาวชนของเราได้

 

      เราเลยสอนเด็กๆ ให้สนุกกับเกม ภาษาอังกฤษ

อย่างง่าย  สอนเพลงอังกฤษแบบเด็กๆ ภาษาง่ายๆ

เน้นให้รู้สึกดี กับ รู้สึกสนุก.....

 

      ถ้าสนุก ก็ติดหู ติดตา ติดใจ

แล้ว ฉันก็ร้องเพลงนี้ตาม ด๋ำ ขณะเก็บผัก....


  Oh, we charge to the left

 

   And we charge to the right

 

*And we walk,

 

 and we walk,

 

     and we  walk all night

 

On a heel, and a toe

 

And a haft turn round

 

On a heel, and a toe

 

And a new friend found “