เสนอ 3 เรื่องในที่ประชุมศนน.

หน่วยงานสำคัญที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เช่น ศูนย์การศึกษาทางไกล ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์อำเภอฯ ศูนย์จังหวัดฯ ศูนย์ภาคฯ ศูนย์สิรินธร และธนาคารสมอง พบว่าบุคลากร และเครือข่ายของกศน ครอบคลุมการให้บริการการศึกษาระดับพื้นฐานในประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีบุคลากรระดับคุณภาพทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิอยู่มากมาย

จากการเข้าประชุมปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานอกโรงเรียน ณ ศนน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ) ระหว่าง 1 – 3 พฤศจิกายน 2549 มีหน่วยงานสำคัญที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เช่น ศูนย์การศึกษาทางไกล ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์อำเภอฯ ศูนย์จังหวัดฯ ศูนย์ภาคฯ ศูนย์สิรินธร และธนาคารสมอง พบว่าบุคลากร และเครือข่ายของกศน ครอบคลุมการให้บริการการศึกษาระดับพื้นฐานในประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีบุคลากรระดับคุณภาพทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิอยู่มากมาย จึงเชื่อมั่นว่าเรื่องที่จะเสนอ 3 เรื่องนี้ สามารถเป็นไปได้ในทางทฤษฎี และเหมาะกับองค์กรที่ทรงพลังเช่นนี้
ปัจจุบันเว็บไซต์ gotoknow.org เป็นที่รู้จักของนักวิชาการไทย มีลักษณะเป็น Blog Website ให้บริการนักวิชาการจากทุกแขนง ตามแนวคิดการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) สมาชิกส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เป็นบุคลากรกศน. จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะมีแหล่งเผยแพร่ความรู้เพิ่มขึ้นโดยจัดตั้ง Blog Website ของกศน. โดยกลุ่มคนที่ทำงานใต้อุดมการณ์ และนโยบายเดียวกัน เผยแพร่บันทึกผลงานอันน่าภาคภูมิใจใต้ชื่อองค์กร ที่เป็นการแสดงตัวตนออกไปได้อย่างชัดเจน เนื้อหาที่มีคุณค่าควรถูกสืบค้นได้จากหลายแหล่ง เพราะแต่ละแหล่งมีลักษณะการเข้าถึงที่แตกต่างกัน บทความหนึ่งสามารถถูกคัดลอกไปวางไว้ในหลายเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาไทย
สารานุกรมเสรีที่คนทั้งโลกสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคือ wikipedia.com ด้วยความยืดหยุ่น เข้าถึงได้ง่าย และอัดแน่นด้วยเนื้อหา จึงเป็นที่ยอมรับในโลกอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนพบว่าเนื้อหา และบุคลากรมีความพร้อมที่จะรวมกลุ่มจัดตั้งเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ สำหรับโปรแกรมที่ wikipedia.com ใช้อยู่เป็นโอเพนท์ซอร์ทที่สามารถหาดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ จึงเชื่อว่าองค์กรนี้สามารถสร้างสารานุกรมเสรีที่เหมาะสมกับองค์กร และนักศึกษาของกศน. จากการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมพบว่าองค์กรนี้มีความยึดมั่นถือมั่นน้อยที่สุดในกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา ต้องขอชมจากใจจริง
การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลให้คนทั้งโลกสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จัดทำโดยนักวิชาการของกศน ผู้ร่วมประชุมหลายท่านมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่การประชาสัมพันธ์ควรเริ่มศึกษาการทำเว็บไซต์ให้ดูดีต่อการสืบค้น (SEO = Seach Engine Optimization) เพราะช่วยให้เนื้อหาที่ถูกจัดทำขึ้นถูกเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ในอันดับต้นของผลการสืบค้น หวังว่าเยาวชนไทยจะได้เห็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาเดินพาเหรดออกมานำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของชาวไทยในอนาคตอันใกล้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#กศน

หมายเลขบันทึก: 74272, เขียน: 25 Jan 2007 @ 06:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)