ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (34)

ความฝันมันอยูไกลเสียเหลือเกิน แต่ถ้าเราสามารถทำความฝันให้เป็นจริงด้วยตัวเราเอง ทำไมเราไม่รีบทำ ทำไมเราไม่ขวนขวายที่จะทำ นำไปสูความสำเร็จ อย่ามัวแต่นั่งรอบุญวาสนาเลย เรื่องผลงานทางวิชาการ เราต้องทำเองค่ะ รอวาสนาไม่ได้หรอกค่ะ

ในบันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยได้เขียนบันทึกที่เกี่ยวกับหัวข้อการประเมินเดิม  คือ  หัวข้อการประเมิน  ตอนที่ 3  เรื่อง  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ข้อ   20  เรื่อง  เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งท่านจะอ่านได้ในบันทึกของครูอ้อยเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (33)  

แต่สำหรับวันนี้  ครูอ้อยจะย้อนกลับมาเขียนบันทึก  ในหัวข้อประเมิน ตอนที่ 1  พฤติกรรมการรักษาวินัย  ซึ่งมีสาระสำคัญทั้งสิ้นที่ได้วิเคราะห์ไว้  20 ข้อ  เช่นกัน  ครุอ้อยจะศึกษา  และจัดทำไปพร้อมกับท่านผู้อ่าน  หวังว่าบันทึกของครูอ้อยนี้จะเป็นประโยชน์แกท่านผู้อ่านบ้างไม่มาก  ก็น้อยนะคะ 

พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ  ดังนี้  การวางแผนในการใช้เวลา การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

มากจังเลยกับการเขียนรายงานและต้องเป็นปรนัย  จะเขียนอย่างไรจึงเห็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติ 

รูปภาพคงจะไม่ใช่เอกสารอ้างอิงที่เหมาะสม 

ครูอ้อยต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และหาทางการเขียนรายงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถหาอ่านได้  และปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับครูอ้อยในบันทึกฉบับต่อไป 

ขอให้ทุกท่านจดจำ  คำนี้ไว้เสมอว่า  " ความพยายามอยู่ที่ไหน.....ความสำเร็จอยู่ที่นั่น " 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 74271, เขียน: 25 Jan 2007 @ 06:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ