เช้านี้เปิดเมล์พบข้อความว่า มีการเปิดบล็อคน่าน หรือ บล็อคน่าน  จึงไปเยี่ยมชมพร้อมเขียนข้อความ

                         ด้วยสำนึกดีของคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ได้กรุณาและพัฒนา ได้เปิดช่องทางหนึ่ง เพื่อบ้านเกิดเขาได้จัดทำ น่านบล็อค ค่อย ๆ ทำกันไปด้วยความคิดและตั้งใจดี

                        ได้ขอบใจและแสดงความยินดี พร้อมเขียนข้อความไว้ โดยตั้งใจให้เชื่อมโยงกับ ที่นี่ หากท่านใดสนใจสามารถคลิ๊กตามไปติดตามได้ครับ  http://nan.gooru.info