ธนาคารโลกกับ สคส. ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ KM ของธนาคารโลก (และประเทศ/องค์กรอื่น )   กับประสบการณ์ในประเทศไทย   วันที่ 15 ก.พ.50 ทั้งวัน

         ดูรายละเอียดได้ที่นี่ (click)

         เนื่องจากธนาคารโลกมีงบประมาณสนับสนุน   การประชุมนี้จึงบริการฟรีครับ   ทั้งนี้ยังมีล่ามแปลตลอดงาน  รีบสมัครเพื่อไปร่วมเข้าแลกเปลี่ยน   หากมีประสบการณ์ใช้ KM จริง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจะดีมากครับ

         ใบสมัครอยู่ในเว็บไซต์ข้างบน   ยิ่งกรอกรายละเอียดและบอกประสบการณ์การใช้ KM มาก   ก็จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนของท่านมากขึ้น 

         คนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางมาเองนะครับ

         การสมัครต้องสมัครไปทางธนาคารโลก   ไม่ใช่ที่ สคส.

วิจารณ์  พานิช
 25 ม.ค.50