ชีวิตจริงของอินเทอร์น : ขยายพื้นที่ปฏิบัติการ


การประชุมของฝ่ายจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร และฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ดังที่ได้เล่าไว้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

ปัจจัยของความสำเร็จนั้นเริ่มจากที่สมาชิกทั้ง ๑๓ คน มาประชุมพร้อมกันตามนัดหมาย ด้วยท่าทีที่สดชื่น และการเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับทราบแนวความคิดในการนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามาสร้างพลังให้กับทุกคน ดังที่ได้บรรยายไปแล้วหลายตอน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตั้งเป้าหมายของตนเอง ได้ร่วมคิดร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของกลุ่ม

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการทำงานของกลุ่มก็น่าจะเนื่องมาจากการออกแบบการประชุมให้ทุกคนได้พบกับความงดงามของ การใช้ AI และการ ลปรร. ด้วยการลงมือปฏิบัติโดยใช้เรื่องเล่าที่ว่าด้วย “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเพื่อน และการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปปฏิบัติ”

ทุกคนเล่าออกมาจากประสบการณ์ตรง ที่เมื่อฟังแล้วก็มองเห็นความรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกันอยู่ในเรื่องเล่านั้น ดิฉันจัดวางให้ลำดับของการเล่าเรื่องนั้นมีการเกี่ยวโยงถึงกันดิฉันเริ่มเล่าก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับที่ประชุม โดยเรื่องของดิฉันนั้นก็จะเกี่ยวพันกับการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์จากคุณส้ม คุณส้มได้เรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้จากดิฉัน และเรียนเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบี๋ บี๋ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วนำไปสอนน้องๆในฝ่าย น้องๆก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นๆต่อไปอีก

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ เราทุกคนต่างก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อีกคนหนึ่งได้เรียนรู้ เชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อยๆ เหมือนนิทานลูกโซ่ เกิดเป็นระบบนิเวศของการเรียนรู้ที่มีการขยายตัวออกไปไม่สิ้นสุด

ในการเล่าเรื่องครั้งนี้ดิฉันใช้ “บันทึกย่อ” ที่ได้แบบอย่างมาจากการไปร่วมงานกับ NewSchool Forum ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้คิดไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
บันทึกย่อนี้มีขนาดเพียง ๑/๔ ของกระดาษ A ๔ ข้อมูลที่ต้องบันทึกประกอบด้วย
• ชื่อผู้เล่า / สังกัด
• ความภาคภูมิใจ / ความสำเร็จ (what)
• ทำไมจึงทำเช่นนั้น (why)
• ทำอย่างไร (How)
เพื่อให้ผู้เล่า มีแนวทางในการเล่าให้ครบทุกประเด็น เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้วิธีของการเล่า และบันทึกความรู้ที่ได้มาจากการฟังเรื่องเล่า รวมทั้งจะได้มีวิธีการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงานของแต่ละคนลงใน forum ที่จะจัดไว้ในอินทราเน็ตของโรงเรียน

เราตกลงกันว่าทุกคนจะบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนลงใน forum อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อที่ทุกคนจะได้ติดตามเข้าไป ลปรร.จากกันและกันได้ จนกว่าจะถึงวันที่เรามาพบกันอีกครั้งในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

ประเด็นจูงใจประการสำคัญ คือการตกลงกันว่าเราจะใช้บันทึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความก้าวหน้าประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งจะมีผลต่อเงินเดือนและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอน

เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราไม่มีบุคคลเรียนรู้ ที่หมั่นทบทวนสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว และรู้จักการ ลปรร. เพื่อการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทั้งคนและงานไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ดิฉันยังได้เสนอการทำ guarantee ที่ได้คิดไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนก่อน ทุกคนเห็นด้วย และจะนำแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับหน้างานของแต่ละฝ่ายมาส่งในวันที่ ๓๐ มกราคมนี้ เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบในข้อปฏิบัติดังกล่าวร่วมกัน หลังผ่านการพิจารณาของ คปก. ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์

เอกสารที่แจกในที่ประชุมวันนี้คือ ตัวอย่างเรื่องเล่า เพื่อความเข้าใจแรกเริ่มในเรื่อง KM ของอาจารย์วิจารณ์ เรื่อง “มาส่งความสุขด้วย การจัดการความรู้ กันเถอะ ” (ซึ่งดิฉันได้รับมาจากการไปร่วมงาน NewSchool Forum อีกเช่นกัน) และ ตารางการสร้างแผนการพัฒนาตนไปบนงาน ที่ดิฉันได้ตัวอย่างมาจากแผน IIP ของครูจันทร์ ผู้เป็นหัวหน้างานการศึกษาพิเศษ

วันนี้พวกเราทั้ง ๑๓ คน ได้ช่วยกันคิดวัฒนธรรมการทำงานของกลุ่มขึ้นมา ดังนี้
- รับฟังอย่างเปิดใจ
- ถามก่อน
- ตอบด้วย
- ชัดเจน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สื่อสารกันให้เข้าใจ
- มีการให้อภัย
- ไม่ลืมที่จะ ขอบคุณ และ ขอโทษกัน
พูดเป็นภาษาต่างประเทศได้ว่า Learn Care Share แล้วก็จะ Shine อันจะก่อให้เกิดเป็นความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเอง
หมายเลขบันทึก: 74015เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2007 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 10:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

เมื่อทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้วก็จะสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น อยากเห็นความสำเร็จของทีมคุณวิมลศรี ครับ

  • มาทักทายอยากทราบการ link กับวารสาร New School ส่ง mail ไปเงียบหายไปเลยครับ
  • ขอบคุณครับที่ คลิก
ขอบคุณคุณดิศกุลที่แนะนำมาค่ะ.. ส่วนการlink กับวารสาร New school ที่อาจารย์ขจิตถามมา ดิฉันก็ไม่ทราบวิธีการเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี