ด้วยวันนี้ งานนโยบายและแผนงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียน blog และกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมใจในการพัฒนางานของตนเอง" ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งในกิจกรรมแรก พี่ตุ้ย (คุณอรอุษา บำรุงไทย) ได้มอบหมายให้ดิฉันเอง เป็นผู้บรรยายวิธีการเขียน blog ในตอนแรกที่ได้รับการทาบทามจากพี่ตุ้ย ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะบรรยายได้รู้เรื่องหรือเปล่า เพราะสำหรับเรื่อง blog แล้ว ยังเป็นเรื่องที่ใหม่และเพิ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อไม่นานมานี่เองค่ะ  เรียกได้ว่าชั่วโมงบินยังต่ำมากๆ แต่ยังไงต้อง "ลองดู" ไม่เริ่ม ไม่ลองก็ไม่รู้ว่า เรามีความสามารถในการถ่ายทอดได้มากน้อยแค่ไหนกัน บรรยากาศการบรรยายเน้นแบบเป็นกันเองค่ะ และในตอนท้ายของการบรรยายเป็นการ ลปรร.ประสบการณ์ในการเขียนบันทึกของแต่ละคน

          จากการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันมองเห็นความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา  การยอมรับและปรับตัวเข้ากับเรื่องราวใหม่ๆ ในปัจจุบันอยู่เสมอของบุคลากรบัณฑิตฯ ค่ะ แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ให้ผลที่คุ้มค่ามากมายหลายๆด้าน เป็นอีกหนึ่งในบรรยากาศที่ "อบอุ่นและประทับใจ" ของบัณฑิตวิทยาลัยค่ะ...และงานนี้รู้สึกรักบุคลากรบัณฑิตฯ ขึ้นอีกเป็นกองเลยค่ะ