เล่าประวัติระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ม.อ.

เล่าประวัติระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ม.อ.

ในปี 2537 งานสารบรรณ  กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มพัฒนางานด้านสารบรรณ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลงทะเบียนรับเอกสาร โดยลงทะเบียนรับเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนการลงรับด้วยสมุดทะเบียนรับ-ส่ง ข้อมูลของการลงทะเบียนรับเอกสาร ยังคงเป็นไปตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนด มีเลขที่หนังสือ  เรื่อง  เรียน  จากหน่วยงาน ส่งหน่วยงาน  ซึ่งในสมัยนั้นก็นับว่าทันสมัยพอสมควร เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากเนื่องจากค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม้นโปรแกรมจะไม่สมบูรณ์ 100 %  (หน่วยงานอื่น ๆ ไม่สามารถค้นหาดูข้อมูลได้  สามารถจะดูได้เฉพาะงานสารบรรณที่เป็นเจ้าของเรื่องผู้ดำเนินการเท่านั้น  หน่วยงานอื่นจะค้นหาต้องให้งานสารบรรณเป็นผู้ค้นหาให้) ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้คือ คุณมานพ สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ โปรแกรมนี้ใช้ ตั้งแต่ปี 2537 - 2545

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวสารบรรณม.อ.

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนงานสารบรรณ

หมายเลขบันทึก: 74012, เขียน: 23 Jan 2007 @ 18:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ที่ภาควิชาพยา-ธิมีเรื่องนี้เป็นโครงการ Patho-OTOP ด้วยนะคะ ปีนี้เอง ของสารบรรณทันสมัยจัง