เห็นรูปนี้จากเมล์ที่เพื่อนส่งมาให้ อ่านแล้วเฉยๆ แต่มาสะดุดที่ภาพนี้

 

อ่านทีแรก จะเห็นคำว่า Teach ก่อน แต่เมื่อมองดีๆ จะสะท้อนออกมาเป็นคำว่า Learn    เห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าการสอน กับการเรียนรู้อยู่ควบคู่กัน คนที่จะสอนได้ ก็ต้องเรียนรู้มาก่อน และในขณะเดียวกันคนที่ได้เรียนรู้มา ก็ควรนำมาสอน (แบ่งปัน) ให้กับคนอื่นที่ยังไม่รู้ ความรู้เหล่านั้นจึงจะเกิดประโยชน์ได้

 

มีแถมให้ดูอีกสองภาพครับ ลองดูนะครับว่าเห็นคำอะไรบ้าง