อีกครั้ง กับแผนฯ ใช้ KM

  ติดต่อ

  พวกเราชาวกองทันตฯ มาคุยกัน เรื่อง การนำ KM มาใช้ในกองทันตฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยแกนหลัก คือ KM Team  

 

เมื่อวันจันทร์ 22 มค. ที่ผ่านมานี้ ... พวกเราชาวกองทันตฯ มาคุยกัน เรื่อง การนำ KM มาใช้ในกองทันตฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยแกนหลัก คือ KM Team ของกองฯ มีคุณหมอบุญเอื้อ เป็น CKO และ หมอสุณี เป็นเลขาฯ ผู้จัดการระบบของทีมค่ะ

เราตั้งต้นคุยกันที่

  • กรมอนามัย ได้มอบนโยบายให้มีการทำ KM ทั่วทั้งองค์กร โดยใช้เกณฑ์ประเมินของกรมฯ เอง 
  • เราพิจารณากันที่ 4 งานหลักของกองทันตฯ ได้แก่ งานตามกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ และงานสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง PMQA ซึ่งถูกกำหนดให้อยู่ในแผนฯ ด้วย
  • งานของกองทันตฯ มีประเด็นตัวชี้วัดของงาน ที่เป็น เป้าหมายรองของระดับกรมฯ แต่เป็นเป้าหมายของกองทันตฯ
  • ในแผนปฏิบัติงานของ งานหลักของกองฯ นั้น ได้มีการกำหนดกิจกรรมกันไปแล้ว
  • เราจึงมาคุยกันในประเด็นที่ว่า KM จะไปช่วยเสริมกิจกรรมในส่วนไหน
  • 4 งานหลักของกองฯ สนใจนำกระบวนการ KM ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ในกระบวนการ ทั้งในเรื่องของ BAR Story telling การรวบรวม knowledge AAR และอื่นๆ เพื่อช่วยในการรวบรวมความรู้ใหม่ๆ 
  • งาน PMQA สนใจในเรื่องของการสื่อสารภายใน ... ซึ่งจะนำไปคิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับประเด็นต่อไป
  • ในส่วน KM Team นั้น คิดกิจกรรมเพิ่มในแง่ของ การส่งเสริมบรรยากาศ ให้มีการ ลปรร. ในงานของแผนงาน และบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำระบบข้อมูล
  • และงาน IT สนใจในเรื่อง ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กองฯ ในการร่วมใช้ ร่วมสร้าง ร่วมเพิ่มข้อมูลใน เวปไซต์ของกองทันตฯ

เหล่านี้ เป็นข้อมูลที่เรามาคุยกันค่ะ ว่า เราจะใช้ KM ในกองทันตฯ กันได้อย่างไร ... ปลายปีงบประมาณ จะเห็นผลการดำเนินงานแน่นอนค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dent's Story

หมายเลขบันทึก: 73896, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:45:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#kmanamai#kmteam#กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)