BAR คุณอำนวยแห่งUKM รุ่นที่ ๓

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Before Action Review ร่วมรับคำแนะนำ

เตรียม BAR ก่อนกิจกรรม

 หลังจากที่เราได้สร้างทีมงานคุณอำนวยแห่ง UKM ไป ๒ รุ่นไปเรียบร้อยแล้ว

 วัตถุประสงค์หลัก น่าจะเป็นทีมงานที่ประสาน สร้างสรรค์ อำนวยให้เกิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้กู่สร้างสรรค์ ในรั้วของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมใจสร้างสังคมคู่ความพอเพียง เรียงร้อยเพื่อความเป็นไท"

UKM-Fa2

ภาพรุ่นที่ ๒ ที่จัดร่วมกับทีม ม.น http://gotoknow.org/blog/uackku/57368

 รบกวนชาวเครือข่ายการจัดการความรู้ชาว UKM เสนอแนะครับ ท่านคาดหวังอย่างไรในการ สร้างทีมงาน คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓ ซึ่งจะจัดที่อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๖ ห้อง SME ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ นี้ครับ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

"อาจารย์แป๋ว หวานแหว๋วชีวิตและท่านพี่วิยะดา พาสุขใจ"   ...ศิษย์ผู้น้อง...ขอคารวะ กรุณาได้โปรดอย่าเรียง ศิษย์ผู้น้องว่า ท่านพี่ฯ เลย พะยะคะ ...(สำนักบู้ตึ้งหรือบ้อเต็ก...ดีหนอ...) ต้องขอแสดงความรู้สึกผิดต่อท่านบรมครู ท่านฯผอ. KM ที่ศิษย์ ไม่ได้แวะเยี่ยม ชาวเราเพราะมัวแต่ไปเที่ยวชาว(ภู) เขาอยู่นานทีเดียว ขออนุญาตฝากกลอน  มาเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาว KM .และ ท่านผอ. ดังนี้

"ศิษย์ผู้พี่งัด  KM.เต็มพิกัด .....

ที่สกัดเอา Knowledge เกล็ดเพชร...ฝัง

มหาสมบัติ....พัฒนาประหนึ่งดัง....

คลังความรู้ ...KKU.... ปู่ดินแดง"

ด้วยความระลึกถึงบุญคุณแห่ง มอขอ.และเจ้าพ่อมอดินแดง

เขียนเมื่อ 

 Miss U เรียนท่านพี่เพชร_วิยะดา พาสุขใจ

 ฝากกลอนมาไกล ถึงตัวไกล แต่ใจยังถึง ครับ

 ขอบพระคุณที่เกื้อหนุน

 ร่วมทุน ร่วมสร้างสรรค์

 มอดินแดง รวมพลัง

 ความผูกพัน นิรันดร.....

เขียนเมื่อ 

เรียนทีมงานและพวกเราที่จะมาเข้าห้องคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓

 ผมมีข้อเสนอแนะเพิ่มดังนี้ครับ

 ๑. เราน่าจะมีการพัฒนาคุณอำนวย รุ่นแรกๆ โดยเพิ่มเทคนิคให้เสริมต่อยอด เช่น Blog ขั้นสูงโดยท่าน Beeman ท่านขจิต ท่านปานดา

 ๒. หรือ เพิ่มเทคนิคเรื่อง River Diagram อะไรทำนองนั้น หรือ อาจมีการติดดามแบบ Show and Share KF-1,KF-2,KFC(oP)

 ๓. ส่วนห้อง Main เป็นห้อง การสร้างทีมงานคุณอำนวย และ เครือข่ายคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓

เขียนเมื่อ 
  • แวะมารับทราบครับ..
  • อยากทราบจำนวนโดยประมาณ ของผู้เข้าร่วม..กิจกรรมคุณอำนวยรุ่นที่ ๓ โดยภาพรวมครับ
  • ถ้ามีจำนวนมากพอเราก็แยกเป็น ๒ ห้อง...
  • ห้องแรกสำหรับคุณอำนวยมือใหม่
  • ห้องสองลปรร. คุณอำนวยหน้าเก่า (แต่วัยจ๊าบ)