เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบ หรือชิงชังลูกเนียงไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะชาวใต้คงจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษ
  • ผู้เขียนมีโอกาสไปเที่ยวเมืองพุกาม (พม่า) ในเดือนมิถุนายน 2550…

 

พุกามเป็นเมืองที่อยู่ตอนกลาง ค่อนไปทางเหนือของพม่า เป็นเมืองที่มีคนพม่า และคนมอญที่ถูกกวาดต้อนครั้งเมืองแตกตั้งแต่สมัยพระเจ้ามนูหะอยู่ค่อนข้างมาก

  • คนไทยใหญ่ หรือที่พม่าเรียกว่า "ชาน" มีรองลงไป อาจารย์วิเชียรท่านว่า คำ "ชาน" จริงๆ แล้วเขียนว่า "สยาม"

 

ทว่า… คนพม่าออกเสียง "สยาม" ไม่ได้ เลยออกเสียงเป็น "ชาน" แทน

  • อาจารย์วิเชียรท่านชี้ให้ดูลูกเนียง ทำให้ทราบว่า คนพม่าก็กินลูกเนียงคล้ายคนปักษ์ใต้ของไทยเหมือนกัน คนไทยไปพม่าคงจะหาลูกเนียงกินได้ไม่ยากครับ…

    ภาพที่ 1: ลูกเนียงที่ตลาดพุกาม

    ภาพที่ 2: ภาพขยายลูกเนียง

    ภาพที่ 3: แผงขายผักในตลาดพุกาม น่าดีใจกับคนพม่าที่เป็นนักกินผักชั้นนำเหมือนกัน นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนพม่า (ที่ไม่เป็นมาลาเรียน วัณโรค และเอดส์) แข็งแรง

    ภาพที่ 4: แผงขายผักในตลาดพุกาม

    ภาพที่ 5: แผงขายดอกไม้ (กล้วยไม้) และใบไม้... คนพม่านิยมบูชาพระ นัต(ผีที่เคารพ) และพวงมาลัยรถด้วยดอกไม้ ใบไม้ครบชุด ต่างจากคนไทย ซึ่งนิยมบูชาพระ เจ้าที่ ศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดอกไม้มากกว่าใบไม้

    แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ (courtesy of) > รศ.วิเชียร นิตยะกุล, พอ.ฐนัส.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐. > ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ โดยไม่เกี่ยวกับการค้าได้ครับ

    เชิญอ่าน:

  • เชิญอ่าน "บ้านสุขภาพ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you > อ่านบันทึกย้อนหลังได้ โดยการเลือกเดือนจากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือของบล็อก
  • เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม PDF ที่นี่ > www.lampangcancer.com > ขอขอบคุณ อาจารย์ณรงค์ ม่วงตานี webmaster โรงพยาบาล