สวัสดีครับลูกศิษย์ และชาว Blog

ต้องขอชื่นชมลูกศิษย์ทุกคนที่ตื่นตัวกับการเรียนรู้ และได้ share ความรู้ไปสู่คนอื่น ๆ ในสังคมด้วย สังเกตได้จากตอนนี้ข้อมูลที่ได้รับนั้นยาวขึ้นเรื่อย ๆ และสถิติของคนที่แวะเข้ามาอ่าน Blog เดิมก็เกือบ 1,000 คนแล้ว ผมก็เลยถือโอกาสเปิด Blog ที่ 2 นี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนส่งข้อมูลมาง่ายขึ้นครับ                                           

                                                 จีระ  หงส์ลดารมภ์