สิ่งที่ฝัน มีเค้าลางสู่ความเป็นจริง

ต่อไปนี้ ต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยต่อไปนี้เราจะต้องใช้ blog ของ gotoknow เป็นเครื่องมือในการทำงาน

        ที่ผ่านมา…ผมได้เขียนบันทึกเรื่อง  อยากเห็น "คน กศน. ยุคใหม่ เดินงาน โดยใช้ ICT"   ลิ้งค์อ่าน     โดยใช้  blog ของ gotoknow เพื่อใช้ในการ  ลปรร  การทำงานของคน  กศน.  ในประเทศไทย
        ในวันที่  19  มกราคม  2550  กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพของคุณอำนวยตำบล (คุณลิขิต) โดยเน้นเรื่องการเขียน  Blog  เพื่อใช้ในการรายงานผล การจัดกิจกรรม ในพื้นที่ ทั้งโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด…. กับยุทธศาสตร์ของงานการศึกษานอกโรงเรียน  ของคนทำงาน ระดับอำเภอ  ตำบล  และหมู่บ้าน  โดยเป้าหมายของโครงการคือ  ผู้เข้าอบรมต้องกลับไปขยายผลกับเพื่อนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานในพื้นที่ทุกตำบล  ทุกหมู่บ้าน
        ผมเริ่มมองเห็น เค้าลาง ของภาพฝัน การทำงานของ  กศน. แนวใหม่  ที่ใช้  ICT  เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยท่าน  ผอ. วิมล  วัฒนา  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวตอนต้นการเปิดการประชุม ในวันนี้ว่า …”ต่อไปนี้  ต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และในการเผยแพร่องค์ความรู้   โดยต่อไปนี้ เราจะต้องใช้  blog  ของ  gotoknow  เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน  การรายงานผล หรือเล่างานในพื้นที่  และสุดท้ายเป็นเครื่องมือ ในการติดตาม  การประเมินการทำงาน ของคนทำงานระดับอำเภอ  พนักงานราชการในตำบล และรวมไปถึง คุณกิจแกนนำ และกลุ่ม เป้าหมาย คุณกิจในหมู่บ้าน  ในการที่จะรวบรวมองค์ความรู้มา  ลปรร  และใช้  blog  เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพร่ องค์ความรู้ที่เกิด จากการปฏิบัติของทุกวงเรียนรู้
        วันนี้  ผม  พร้อมกับ ครูนงเมืองคอน  พี่ชาญวิทย์-นครศรีฯ  อ.ภีม ภคเมธาวี  จาก  มวล.  และ  ยอดคุณกิจ  “ปราชญ์ลูกทุ่ง”  (น้องสมวิศว์  จู้พันธ์)  หรือน้องติ่ง  ทีมวิทยากรในวันนี้  ซึ่งไม่มี ค่าตอบแทนใดๆ  ทุกคนพร้อมใจกันไปให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยความเต็มใจ  โดยเฉพาะ  พี่ชาญวิทย์ และ  อ. ภีม  จาก  มวล.  ซึ่งทีมวิทยากรทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็น นิมิตหมายที่ดี  ที่คน  กศน.  มีความตื่นตัวในการที่จะพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่…
        เค้าลางจะเริ่มเป็นจริง…. หากวันต่อๆไป มี  blog  ของคน  กศน.  ในทุกระดับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน  จะทำให้เกิด          ขุมความรู้ขุมใหญ่  มีองค์ความรู้มากมาย ที่เกิดจากการปฏิบัติ  “แต่ในทางตรงกันข้าม เค้าลางที่ว่าอาจจางหายไป กับสายลม และแสงแดด  หากผู้ที่เข้าร่วมอบรม เพียงแต่เข้าร่วมอบรมเพราะ นายสั่งให้มา  หรือว่า  เปิด  blog  เพื่อที่ให้มี blog  แต่ไม่ได้มีใจ ที่อยากจะทำ  อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงๆ ผลของการจัดกิจกรรม ของ  กศน. จังหวัดนครในวันที่  19  มกราคม  2550  ก็นับว่าล้มเหลว โดยสิ้นเชิง  คน  กศน.  จังหวัดนครศรีฯ คิดอย่างไร 

            “จะให้ภาพฝันเป็นจริง  หรือทิ้งให้เป็นไปตามยถากรรม"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM กับงานการศึกษานอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย#กศน.การทำงานแนวใหม่

หมายเลขบันทึก: 73899, เขียน: 23 Jan 2007 @ 10:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ชื่อชมค่ะ ... ทีมวิทยากรในวันนี้  ซึ่งไม่มี ค่าตอบแทนใดๆ  ทุกคนพร้อมใจกันไปให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน 

“จะให้ภาพฝันเป็นจริง  หรือทิ้งให้เป็นไปตามยถากรรม" ชอบมากเลยค่ะ ขอนำไปสะสมเป็นคำเท่ห์ๆ ไว้ที่นี่นะคะ คำเท่ห์ๆ จากการ ลปรร.

เรียน...อาจารย์หมอนนทลี

  • ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามา  ลปรร
  • เอาไปได้เลยครับไม่หวง (ยังมีอีกเยอะครับ)

                         ด้วยความเคารพ

                                ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ