หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าในงานนัดพบ blogger นี่เขาทำอะไรกันที่ ม.อ.  เคยจัด 2 ครั้งที่ 1 คุยกัน "blog สามารถพัฒนาองค์กรได้"อ่านได้ที่นี่ค่ะรวมพลครั้งที่ 1 (ตอน 1)   รวมพลครั้งที่ 1 (ตอน 2)   ครั้งที่ 2 จัดเมือ 19 มกราคม 2550  เราทำอะไรกันบ้าง

เริ่มโดย ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กัน 45 นาที โดย "น้องโอม" น้องโอม....ชายหนุ่มเสื้อสีฟ้า...ค่ะ


โดยกิจกรรมตั้งใจให้ blogger ทำความรู้จักกันให้ (เนื่องจากกลุ่ม blogger เป็น blog ร้างส่วนใหญ่ เราจึงใส่กิจกรรมดึงตัวตนออกมา หวังให้ทุกคนออกมาจากที่เดิมของตน...ก้าวออกมาอย่างตั้งใจ มั่นใจในการเขียน...แลกเปลี่ยน....

อีก 15 นาที ฉาย "VCD KM ขับเคลื่อนประเทศไทย" ที่ สคส.ผลิตใช้ในงานมหกรรม3 (ฉายเฉพาะตอนมูลนิธิข้าวขวัญ เนื่องจากเวลามีจำกัด) คิดอยู่เหมือนกันค่ะตอนตัดสินใจจะฉาย…มีเวลาฉายได้ไม่จบแต่ก็หวังให้ “นำใจ” โดย…ให้เห็นตัวอย่างของการจัดการความรู้ว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิด…ของตัวเอง….ออกมาจากวิธีการเดิมๆ….เราทำได้….

หลังจากนั้นเข้ากลุ่มตามความสนใจ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ”เพื่อนช่วยเพื่อนแนะนำการเขียน” คุณรัตติยา ช่วยลิขิตไว้ที่นี่แล้วค่ะ


กลุ่ม 2 ”B log สวยด้วยมือเรา” เดี๋ยวคุณนิดหน่อยเธอก็คงนำเล่าค่ะ


กลุ่ม 3 ”ผู้พัฒนาระบบพบผู้ใช้” มีคุณ แป้น เป็นคุณลิขิต เดี่ยวเธอคงมาเล่าให้ฟังเช่นกันค่ะ


กลุ่ม 4 ”Share.psu,ac.th สำเร็จได้ด้วยทุกคน” ดิฉั๊นเป็นคุณลิขิต..ขอเวลาอีกนิด

สำหรับภาพประกอบมีคุณไมโตกับน้องนิกรเก็บมาให้ที่นี่ค่ะ 

คุยกันจนถึงเที่ยงผลของการคุยกันได้อะไร…..ได้พลังไปเติมต่อสู้กับการจัดการความรู้ในตนเองสู่ผู้อื่น...ได้ความคุ้นเคยเป็นสะพานเชื่อมใจ...ได้มิตรภาพที่พร้อมจะทำอะไรให้กัน….ได้ความสุขระหว่างทาง....ของการจัดการความรู้ในสงขลานครินทร์ .....