เช้าตรู่ของวันหฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 49 ดิฉันโดยสารรถตู้คณะฯไปราชการที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ธันยวีร์  อ.ดร.วันวิสาข์ คุณอนุวัทย์  คุณชรินทร์  คุณธราดล และคุณสมภพ

          โปรแกรมเดิมทีเดียว คือ ดิฉันต้องไปเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง KM ให้กับ กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ในเช้าวันที่ 15 ธ.ค. 49  เวลา 9.00 - 12.00 น.

           แต่เผอิญ กรรมการจัดทำฐานข้อมูลของคณะฯ  ซึ่งเตรียมการจะติดตั้ง e-office ได้ฤกษ์ติดต่อไปขอศึกษาโปรแกรม e-office ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และนัดวันติดกันพอดี คือจะพบกันวันที่ 14 บ่าย ทำให้การเดินทางไปเชียงใหม่ของดิฉันคราวนี้ไม่เหงาหงอย  ได้สมัครพรรคพวกร่วมเดินทางไปอีกหลายคน และไม่เสียเที่ยวไปครั้งเดียว ได้ถึง 2 งาน         

   

          ดิฉันประทับใจในมิตรไมตรีของเจ้าของบ้าน คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เป็นอย่างมาก  ทุกๆ ท่านที่มาต้อนรับพวกเรา นับตั้งแต่ท่านคณบดี ท่านหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ท่านเลขานุการคณะ ท่านอาจารย์สิชล (เจ้าของโปรแกรม e-office ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ) และบุคลากรทุกๆท่านในสำนักงานเลขานุการ มีอัธยาศัยดีเหลือเกิน ให้คำอธิบายอย่างหมดเปลือก อยากรู้อะไรไม่มีข้อปิดบัง และเต็มใจอธิบายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย (แต่ละท่านล้วนมีภารกิจมากอยู่แล้ว) ดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่งนะคะ

          สำหรับการเป็นวิทยากร KM ของดิฉันคราวนี้  ดิฉันใช้วิธีให้ปริยัติก่อน ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วตามด้วยการลงมือปฏิบัติเองอีก 2 ชั่วโมง

          หัวปลาก็ให้หากันสดๆ จากท้องทะเลแห่งที่ประชุมกันก่อนเข้ากลุ่ม

          ได้ชื่อหัวปลาว่า ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ก่อนอื่น ให้ผู้สัมมนาทุกท่านเขียนปัญหาขององค์กร ใส่เศษกระดาษมาให้วิทยากรรวบรวม เพื่อวิทยากรจะสรุปเป็นประเด็นเรื่องเล่าความสำเร็จ ซึ่งแปลงมาจากปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กร) 

   
   
   
   
   
   

          เนื่องจากกลุ่มบุคลากรของกองสุขศึกษา คุ้นเคยกับกิจกรรมแบบนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะภารกิจหลักของบุคลากรในองค์กร คือการเป็นผู้สอน เป็นวิทยากร เช่นกัน  ดังนั้น การดำเนินกิจกรรม KM จึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ  ดูสีหน้า ท่าทางจากภาพก็ได้นะคะ จะเห็นว่าทุกท่านตั้งใจ และเข้าใจ กระบวนการเป็นอย่างดีทีเดียว

          มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจหลายเรื่อง เสียดายที่เวลาน้อย เพียงครึ่งวัน แต่ก็ให้ความรู้และประสบการณ์แก่ดิฉันมากมายทีเดียว...

          ขอบคุณหน่วยประกันฯ มน. ที่มอบงานดีดีให้ดิฉันเสมอ.....