ระยะนี้ รู้สึกเหมือนกำลังเรียน 360 องศาเลยค่ะ

      ที่รู้สึกอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าการเรียนรู้ผ่านบล็อก ที่ทำให้มีโอกาสเรียนได้ 360 องศาค่ะ ไม่ว่าจะองศาของศาสตร์ต่างๆ เช่นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ สุขภาพ สุขภาพจิต ภาษาศาสตร์ การจัดการ การศึกษาฯลฯ ไปถึงองศาของวิธีการเรียนที่หลากหลายด้วย

      เมื่อก่อนสนุกกับการอ่าน แต่ตอนนี้เริ่มสนุกกับการเรียนปฏิบัติไปด้วยและสามารถขอความรู้จากท่านผู้รู้ได้ตรงๆ แบบตัวต่อตัว ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย เร็วๆนี้ ก็อย่างเช่นการเข้าไปขอความรู้จาก ท่านอาจารย์ พิชัย กรรณกุลสุนทร  ในเรื่องของการดูภาพที่ลึกซึ้งถึงแก่นธรรมซึ่งท่านก็กรุณาให้คำอธิบายอย่างละเอียด  การขอความรู้จาก ท่าน ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  เช่นในบันทึก ความสุขของชาวบล็อก หรือแม้แต่ในยามที่เขียนบันทึกและมีความเห็นเช่น กินข้าวตามเงื่อนไขของเวลา พอลองไปปฏิบัติดูก็ได้ผลดีตาม ที่ ท่าน ดร. แสวง รวยสูงเนิน ท่านเล่าวิธีที่ท่านทำให้ประสบความสำเร็จ

    และยังสามารถเลือกวิธีการเรียน เช่นที่ทดลองทำการสัมมนาผ่านบล็อกในประเด็นที่สนใจ คุณเคยเจอความจริงใจบน gotoknow.org ในรูปแบบไหนบ้างคะ ซึ่งได้สรุปบทเรียนของตัวเองไว้ว่า

"มองแบบคนหัดเขียนบันทึกแล้ว คิดว่า การใช้บล็อกให้เต็มศักยภาพของการประมวลความรู้น่าจะมีมากกว่าการเขียนบอกเล่า และมาอ่านให้ความเห็นและทิ้งประเด็นไป คือน่าจะมีการสรุปประเด็นความรู้จากบันทึกและการออกความเห็น(ถ้าหากว่าการสรุปประเด็นไม่ใช่เป็น KM ก็ขออภัยค่ะ) หรือว่าเอาวิธีที่บันทึกนั้นไปใช้ได้ไหมและย้อนกลับมาบอกกัน ซึ่งจริงๆแล้วถ้าสามารถทำได้ สาระความรู้ก็จะต่อยอดได้และได้คำตอบตามกาล(มั้ง)..

เลยลองตั้งโจทย์กับตัวเองว่า จะจัดสัมมนาผ่านบล็อกได้อย่างไร และเป็นไปได้ไหม ขณะเดียวกันก็มีคำถามในใจเรื่องการจะจัดการความรู้แบบจริงใจผ่านบล็อกมีความเป็นไปได้ไหม ก็ลองทำบนบันทึก คุณเคยเจอความจริงใจบน gotoknow.org ในรูปแบบไหนบ้างคะ  ก็ได้ผลค่ะ มีความเห็นหลากหลายและมาจากทุกทิศทั่วประเทศจากทุกคนที่มีน้ำใจกลั่นความคิดออกมาให้ ซึ่งตัวดิฉันเองไม่เคยเป็นผู้นำการสัมมนาก็ได้หัดทำไปด้วย เพียงแต่ว่าตอนจบไม่มีใครมายืนยันว่าที่สรุปถูกไหม(เลยเข้าข้างตัวเองว่าน่าจะสรุปถูกต้อง) ..วิธีการแบบนี้รู้สึกว่าต้องใช้เวลา ท้าทายการมีสติไม่อคติกับคำตอบ และการตีความความเห็นมากเลย..(อิอิ)..."

     ถึงวันนี้คิดว่า การใช้บล็อกเพื่อการเรียนรู้ให้ได้ประโยชน์ 360 องศา นั้นคือการได้อ่านทั้ง ทฤษฎี ประสบการณ์ของคนอื่น ความคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยน การเลือกวิธีการเรียนรู้ตามความสนใจ การทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง และสรุปสิ่งที่รู้เป็นระยะๆ ส่วนความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดนอกจากตัวเองจะได้เรียนรู้เองแล้ว ยังได้จากผู้รู้ท่านอื่นๆ ที่จะมาให้ความคิดเห็นด้วย

คิดว่าการเรียนรู้ 360 องศานี้คือการศึกษาต่อเนื่องที่ GotoKnow.org จัดให้และเชื้อเชิญผู้ที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกันได้เองและจัดวิธีการเรียนของตัวเองได้เองด้วย

    ท่านอื่นๆละคะ มีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง