จาก blog ของคุณวิชิต blogger รางวัลสุดคะนึงคนล่าสุดนี้ การทำงานคือการปฏิบัติธรรม  ทำให้นึกอยาก ลปรร กับกัลยาณมิตรทุกท่านหนะคะ

        ว่าแต่ละท่านมี คติสอนใจ หรือนำมาเป็นแนวทางการทำงานกันอย่างไรบ้าง ของหนิงเอง แม้จะชื่นชอบอยู่หลากหลายข้อคิด แต่ที่มีพิมพ์ไว้และติดอยู่ผนังของห้อง DSS ที่กองกิจการนิสิต ชั้น 2 นี้

 

        นี่เลยค่ะ เป็นพระบรมราโชวาทในงานพราะราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย :17 กค 2530 ค่ะ

        อาจจะเพราะต้องการเตือนตนเองและสมาชิกของ DSS ทุกคนด้วยหละค่ะ เพราะเราเหมือนจะทำงานกันช้ามาก

        เอ๊...หรืองานมีมากกว่าคนทำหว่า...เอ๊ะ..หรือคนทำงานกันไม่เป็นนี่ อิอิ เอาไว้เตือนตนเองจริงๆค่ะ  ^__*